paarse parelmoervlinder Boloria dia

Familie
aurelia's (NYMPHALIDAE)
Onderfamilie
Heliconiinae / Boloria dia
Groep
Dagvlinder
Hoe moeilijk te herkennen
(moeilijk tot zeer moeilijk te determineren)
Zeldzaamheid

Een zwerver die in de afgelopen anderhalve eeuw vijftien keer in Nederland is waargenomen, voor het laatst in 1996.

Rode lijst

Verspreiding
Vliegtijd
Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 16-19 mm. De bovenkant van de vleugels is oranje met zwarte vlekken en stippen. De grondkleur van de onderkant van de achtervleugel is blauwachtig violet met een band van enkele kleine parelmoervlekken. De zwarte vlekken op de onderkant van de achtervleugel zijn goed ontwikkeld.

Kenmerken rups

Tot 22 mm; lichaam donkergrijs met een gebroken, witachtige rugstreep en een roodachtig gele lengtestreep op de flanken; doorns geelachtig met witachtige uiteinden; kop zwart.

Gelijkende soorten vlinder

Zie de zilveren maan, de zilvervlek en de veenbesparelmoervlinder.

veenbesparelmoervlinder
Boloria aquilonaris
NYMPHALIDAE: Heliconiinae

zilveren maan
Boloria selene
NYMPHALIDAE: Heliconiinae

zilvervlek
Boloria euphrosyne
NYMPHALIDAE: Heliconiinae

Vliegtijd en gedrag

Eind april-begin september in twee of drie generaties.

Levenscyclus

De soort overwintert als halfvolgroeide rups.

Waardplanten

Waardplanten zijn diverse soorten viooltjes; vooral akkerviooltje en driekleurig viooltje. Soms braam.

Habitat

Warme hellingen met open bos, struwelen, bloemrijke en heischrale graslanden, luwe overhoekjes en braakliggende akkers.

Zeldzaamheid

Een zwerver die in de afgelopen anderhalve eeuw vijftien keer in Nederland is waargenomen, voor het laatst in 1996.

Mobiliteit

De paarse parelmoervlinder is vrij zwerflustig en is zelfs enkele malen in Groot-Brittannië gevonden.

Europa

De paarse parelmoervlinder komt in een groot deel van Midden-Europa voor. De dichtstbijzijnde populaties vliegen in Wallonië.

Mondiaal

Van West-Europa (met uitzondering van de Britse eilanden) via Midden- en Oost-Europa en via de gematigde (Aziatische) zone tot China. Niet in Noord-Europa en niet in grote delen van Zuid-Europa.

Trend op lange en korte termijn
Onderstaande diagrammen tonen de veranderingen van de talrijkheid in de loop van de tijd. De gegevens zijn afkomstig uit het Landelijk Meetnet Vlinders (CBS / De Vlinderstichting) en de Nationale Databank Flora en Fauna.
Verspreiding in Nederland in vier perioden
Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.
voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - 2015
Engelse naam
Violet Fritillary
Duitse naam
Magerrasen-Perlmutterfalter
Franse naam
Petite violette
Oud Nederlandse naam
akkerparelmoervlinder
Synoniemen
Clossiana dia, Argynnis dia, Brenthis dia, Argyronome dia
Toelichting wetenschappelijke naam

Boloria: bolos is visnet; het kenmerkende vleugelpatroon.
dia: óf het is Dia, een oude naam voor het eiland Naxos óf het is de godheid Dia.

Auteursnaam en jaartal
(Linnaeus, 1767)

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie aurelia's (NYMPHALIDAE)

grote parelmoervlinder
Speyeria aglaja

moerasparelmoervlinder
Euphydryas aurinia

dambordje
Melanargia galathea

zilvervlek
Boloria euphrosyne

landkaartje
Araschnia levana

kleine vos
Aglais urticae

alle soorten uit deze familie