paarse parelmoervlinder Boloria dia

Familie

aurelia's (NYMPHALIDAE)

Zeldzaamheid

Een zwerver die in de afgelopen anderhalve eeuw vijftien keer in Nederland is waargenomen, voor het laatst in 1996.

Rode lijst

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Eind april-begin september in twee of drie generaties.

Levenscyclus

De soort overwintert als halfvolgroeide rups.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Engelse naam

Violet Fritillary

Duitse naam

Magerrasen-Perlmutterfalter

Franse naam

Petite violette

Oud Nederlandse naam

akkerparelmoervlinder

Synoniemen

Clossiana dia, Argynnis dia, Brenthis dia, Argyronome dia

Meer

Toelichting wetenschappelijke naam

Boloria: bolos is visnet; het kenmerkende vleugelpatroon.
dia: óf het is Dia, een oude naam voor het eiland Naxos óf het is de godheid Dia.

Auteursnaam en jaartal

(Linnaeus, 1767)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 16-19 mm. De bovenkant van de vleugels is oranje met zwarte vlekken en stippen. De grondkleur van de onderkant van de achtervleugel is blauwachtig violet met een band van enkele kleine parelmoervlekken. De zwarte vlekken op de onderkant van de achtervleugel zijn goed ontwikkeld.

Kenmerken rups

Tot 22 mm; lichaam donkergrijs met een gebroken, witachtige rugstreep en een roodachtig gele lengtestreep op de flanken; doorns geelachtig met witachtige uiteinden; kop zwart.

Gelijkende soorten vlinder

Zie de zilveren maan, de zilvervlek en de veenbesparelmoervlinder.

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

Warme hellingen met open bos, struwelen, bloemrijke en heischrale graslanden, luwe overhoekjes en braakliggende akkers.

Planten

Waardplanten zijn diverse soorten viooltjes; vooral akkerviooltje en driekleurig viooltje. Soms braam.

Waardplant

Braam
Rubus

Viooltje
Viola

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie aurelia's (NYMPHALIDAE)

Alle soorten uit deze familie