rivieroevers

Oevers van rivieren.

 • ook rivierduinen
 • rivieroevers met (ratel)populier
 • paden langs kanalen of rivieren
 • struwelen langs rivieroevers
 • elzenstruwelen langs oevers
 • oevers van riviermonden
 • met struiken begroeide rivieroevers
 • weelderige rivieroevers
 • rietoevers langs rivieren
 • meidoornstruwelen langs rivieroevers
 • rivieroevers met een dichte begroeiing van hop
 • bossen langs rivieroevers

Vlinders

blauwrandspanner
Plemyria rubiginata

bonte beer
Callimorpha dominula

bruine snuituil
Hypena proboscidalis

driehoekuil
Xestia triangulum

dromedaris
Notodonta dromedarius

duinworteluil
Agrotis ripae

egelskopboorder
Globia sparganii

essengouduil
Atethmia centrago

fraaie walstrospanner
Lampropteryx suffumata

fraaie wilgenuil
Nycteola degenerana

geblokte stipspanner
Idaea emarginata

geel spannertje
Hydrelia flammeolaria

gele granietuil
Polymixis flavicincta

gepijlde micro-uil
Schrankia costaestrigalis

gerande marmeruil
Polia hepatica

gestippelde rietboorder
Lenisa geminipuncta

gestreepte goudspanner
Camptogramma bilineata

gestreepte rietuil
Leucania obsoleta

goudgele boorder
Gortyna flavago

goudvenstertje
Plusia festucae