rivieroevers

Oevers van rivieren.

 • ook rivierduinen
 • rivieroevers met (ratel)populier
 • paden langs kanalen of rivieren
 • struwelen langs rivieroevers
 • elzenstruwelen langs oevers
 • oevers van riviermonden
 • met struiken begroeide rivieroevers
 • weelderige rivieroevers
 • rietoevers langs rivieren
 • meidoornstruwelen langs rivieroevers
 • rivieroevers met een dichte begroeiing van hop
 • bossen langs rivieroevers

Vlinders

blauwrandspanner
Plemyria rubiginata
GEOMETRIDAE: Larentiinae

bonte beer
Callimorpha dominula
EREBIDAE: Arctiinae

bruine snuituil
Hypena proboscidalis
EREBIDAE: Hypeninae

driehoekuil
Xestia triangulum
NOCTUIDAE: Noctuinae

dromedaris
Notodonta dromedarius
NOTODONTIDAE: Notodontinae

duinworteluil
Agrotis ripae
NOCTUIDAE: Noctuinae

egelskopboorder
Globia sparganii
NOCTUIDAE: Hadeninae

essengouduil
Atethmia centrago
NOCTUIDAE: Hadeninae

fraaie walstrospanner
Lampropteryx suffumata
GEOMETRIDAE: Larentiinae

fraaie wilgenuil
Nycteola degenerana
NOLIDAE: Chloephorinae

geblokte stipspanner
Idaea emarginata
GEOMETRIDAE: Sterrhinae

geel spannertje
Hydrelia flammeolaria
GEOMETRIDAE: Larentiinae

gele granietuil
Polymixis flavicincta
NOCTUIDAE: Hadeninae

gepijlde micro-uil
Schrankia costaestrigalis
EREBIDAE: Hypenodinae

gerande marmeruil
Polia hepatica
NOCTUIDAE: Hadeninae

gestippelde rietboorder
Lenisa geminipuncta
NOCTUIDAE: Hadeninae

gestreepte goudspanner
Camptogramma bilineata
GEOMETRIDAE: Larentiinae

gestreepte rietuil
Leucania obsoleta
NOCTUIDAE: Hadeninae

goudgele boorder
Gortyna flavago
NOCTUIDAE: Hadeninae

goudvenstertje
Plusia festucae
NOCTUIDAE: Plusiinae