populierenweeskind Catocala elocata

Familie
spinneruilen (EREBIDAE)
Onderfamilie
Erebinae / Catocala elocata
Groep
Nachtvlinder die nachtactief is
Hoe moeilijk te herkennen
(moeilijk tot zeer moeilijk te determineren)
Zeldzaamheid

De enige bevestigde waarneming dateert uit 1969 in Noord-Holland.

Rode lijst
incidenteel

Verspreiding
Vliegtijd
Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 33-37 mm. Deze Catocala-soort lijkt sterk op het rood weeskind (C. nupta), maar is groter en heeft een regelmatige, sterk getande binnenste en buitenste dwarslijn en een verdonkerde band in het middenveld. De donkere middenband op de fletsere rode achtervleugel is licht gebogen en loopt richting de binnenrand vaak smaller toe.

Waardplanten

(Ratel)populier en wilg.

Zeldzaamheid

De enige bevestigde waarneming dateert uit 1969 in Noord-Holland.

België

Deze soort komt niet in België voor.

Mondiaal

Van Noord-Afrika via het Iberisch schiereiland tot België en Nordrhein-Westfalen. Zwervers verder naar het noorden (Engeland, Scandinavië). Naar het oosten tot de Oeral en de Kaukasus.

Trend op lange en korte termijn
Onderstaande grafieken tonen de verandering in de talrijkheid van de soort in de loop van de tijd. De eerste grafiek geeft het verloop over de hele periode waarvan we waarnemingen hebben. Omdat de oude gegevens vaak niet erg nauwkeurig zijn (geen aantallen) en incompleet (nadruk op zeldzame soorten) wordt hier de presentie afgebeeld. De tweede grafiek laat het verloop zien van de prestatie van de soort in de laatste dertig jaar. Wat presentie en prestatie precies zijn, en hoe ze worden berekend kunt u lezen op de pagina De berekeningen.
Verspreiding in Nederland in vier perioden
Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.
voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - feb 2016
Duitse naam
Pappelkarmin
Franse naam
la Déplacée
Toelichting Nederlandse naam

Zie voor een uitgebreide toelichting op de Nederlandse naam de uitleg bij het rood weeskind.
Meer over Nederlandse namen

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Catocala: kato is onder en kalos is mooi. Deze soorten hebben mooie, helder gekleurde achter- of ondervleugels.
elocata: elocatus is een huurling, een prostituee. We mogen aannemen dat Esper het spelletje van Linnaeus, zie C. nupta, meespeelde.

Auteursnaam en jaartal
(Esper, 1787)

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie spinneruilen (EREBIDAE)

meriansborstel
Calliteara pudibunda

wit weeskind
Catephia alchymista

heidewitvlakvlinder
Orgyia antiquoides

zuidelijke wikke-uil
Tathorhynchus exsiccata

nonvlinder
Lymantria monacha

gele snuituil
Paracolax tristalis

alle soorten uit deze familie