prachtpurperuiltje Eublemma purpurina

Familie
spinneruilen (EREBIDAE)
Onderfamilie
Boletobiinae / Eublemma purpurina
Groep
Nachtvlinder die nachtactief is
Hoe moeilijk te herkennen
Zeldzaamheid

Deze soort is voor het eerst waargenomen in 2015 in Kruiningen. In 2017 zijn er maar liefst zes verschillende exemplaren en in 2018 negen exemplaren waargenomen. Sindsdien verder toegenomen met waarnemingen verspreid door het hele land met soms meer dan tien bij elkaar.

Rode lijst

Verspreiding
Vliegtijd
Kenmerken vlinder

Zeldzaamheid

Deze soort is voor het eerst waargenomen in 2015 in Kruiningen. In 2017 zijn er maar liefst zes verschillende exemplaren en in 2018 negen exemplaren waargenomen. Sindsdien verder toegenomen met waarnemingen verspreid door het hele land met soms meer dan tien bij elkaar.

België

Zeer zeldzaam. Vier waarnemingen sinds de eerste melding in 2014.

Trend op lange en korte termijn
Onderstaande grafieken tonen de verandering in de talrijkheid van de soort in de loop van de tijd. De eerste grafiek geeft het verloop over de hele periode waarvan we waarnemingen hebben. Omdat de oude gegevens vaak niet erg nauwkeurig zijn (geen aantallen) en incompleet (nadruk op zeldzame soorten) wordt hier de presentie afgebeeld. De tweede grafiek laat het verloop zien van de prestatie van de soort in de laatste dertig jaar. Wat presentie en prestatie precies zijn, en hoe ze worden berekend kunt u lezen op de pagina De berekeningen.
Verspreiding in Nederland in vier perioden
Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.
voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - feb 2016

Soorten uit dezelfde familie spinneruilen (EREBIDAE)

moeras-micro-uil
Hypenodes humidalis

lijnsnuituil
Herminia tarsipennalis

gepluimde snuituil
Pechipogo plumigeralis

geel beertje
Eilema sororcula

bruine sikkeluil
Laspeyria flexula

gepijlde micro-uil
Schrankia costaestrigalis

alle soorten uit deze familie