pseudo-bleke grasuil Mythimna favicolor

Familie

uilen (NOCTUIDAE)

Zeldzaamheid

Deze soort is in Nederland nog niet met volledige zekerheid vastgesteld; er zijn wel enkele meldingen uit het zuidwesten van het land, maar tot nu toe bleek het bij nadere bestudering allemaal te gaan om exemplaren van de bleke grasuil, op één enkel geval uit Zeeland na. Vervolgonderzoek moet helderheid verschaffen.

Rode lijst

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Half juni-eind juli in één generatie. De vlinders komen zowel op licht als op smeer.

Levenscyclus

Rups: augustus-mei. De soort overwintert als jonge rups. De rups foerageert tijdens milde nachten en verpopt zich in de grond.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Engelse naam

Mathew's Wainscot

Duitse naam

Violettgraues Graueulchen

Meer

Toelichting Nederlandse naam

Alle grasuilen hebben een relatie met grassen.
Dit is een dubbelsoort van M. pallens, bleke grasuil. Zie ook bij bleke grasuil.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Mythimna: mithimna is een stad op het eiland Lesbos. Deze uitleg komt van Treitschke die 'Die Schmetterlinge von Europa' afmaakte na de dood van Ochsenheimer. Sodoffsky (1837) verbeterde de spelling naar Mithimna.
favicolor: favus is een honingraat en color is kleur. De grondkleur neigt naar iets meer tanig dan de kleur van M. pallens.

Auteursnaam en jaartal

(Barrett, 1896)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 16-18 mm. De voorvleugel heeft over het algemeen een warme oranjeachtig zandkleurige grondkleur, waarmee deze soort van de meeste andere Mythimna-soorten te onderscheiden is; soms is de vleugel meer strokleurig. De enige tekening op de tamelijk effen voorvleugel is de dunne buitenste dwarslijn die bestaat uit een gebogen rij zwarte stippen. De achtervleugel is doorgaans gebroken wit met grijze strepen.

Gelijkende soorten vlinder

De bleke grasuil (M. pallens) is vaak iets kleiner en heeft een smallere voorvleugel met minder opvallende aders; bovendien zijn er meestal nauwelijks zwarte stippen op de vleugel aanwezig. De spitsvleugelgrasuil (M. straminea) heeft een opvallend spitse vleugelpunt en een bruinachtige streep langs de hoofdader op de voorvleugel.

Gelijkende soorten vlinder

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

Vooral schorren, kwelders en slikken.

Planten

Vooral gewoon kweldergras en andere zoutminnende grassen.

Waardplant

Kweldergras
Puccinellia

Soorten uit dezelfde familie uilen (NOCTUIDAE)

Alle soorten uit deze familie