schaduwsnuituil Herminia tarsicrinalis

Familie

spinneruilen (EREBIDAE)

Zeldzaamheid

Algemeen. Komt verspreid over het hele land voor. RL: niet bedreigd.

Rode lijst

niet bedreigd

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Eind mei-begin augustus in één generatie. De vlinders vliegen vanaf de schemering tot middernacht en komen zowel op licht als op smeer. Omdat de vlinders tamelijk honkvast zijn, zijn lichtvallen die in de buurt van een braamstruweel worden opgesteld, het meest geschikt om de aanwezigheid van de soort vast te stellen.

Levenscyclus

Rups: juli-mei. De rups overwintert in de strooisellaag, vaak onder braamstruiken en daar vindt ook de verpopping plaats.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Engelse naam

Shaded Fan-foot

Duitse naam

Braungestreifte Spannereule

Franse naam

l'Herminie des ronces

Synoniemen

Polypogon tarsicrinalis, Zanclognatha tarsicrinalis

Meer

Toelichting Nederlandse naam

De snuituilen hebben opvallend naar voren uitstekende palpen (de snuit) op de kop van de vlinder.
Midden over de voorvleugel loopt een donkere schaduwlijn.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Herminia: herminia is een latijnse vorm van het Franse herminé, met doorntjes van hermelijn, naar de haarplukjes op de poten die vergeleken worden met hermelijnen kragen op mantels. Deze naam had aanvankelijk de status van familie.
tarsicrinalis: tarsus is een deel van een poot en crinis is haar; naar de schubbenborsteltjes op de voorpoten van de mannetjes.

Auteursnaam en jaartal

(Knoch, 1782)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 12-14 mm. Deze snuituil heeft een lichte bruine tot roodachtig bruine, soms purperachtig getinte, fijn bestoven voorvleugel. De vleugelpunt wijkt iets naar buiten. Over de vleugel lopen drie donkere dwarslijnen, waarvan de binnenste dwarslijn en de golflijn vrij recht zijn en de buitenste dwarslijn enigszins golvend is. Kenmerkend is de diffuse, maar duidelijk zichtbare bruine middenschaduw, waarin (of waarnaast) de smalle gebogen niervlek ligt. Evenals de andere snuituilen heeft deze soort een opvallende ‘snuit’, gevormd door de lange palpen.

Gelijkende soorten vlinder

De golflijn op de voorvleugel van de boogsnuituil (H. grisealis) is gebogen en eindigt in de vleugelpunt. Zie ook de lijnsnuituil (Herminia tarsipennalis) en de maansnuituil (Zanclognatha lunalis).

Gelijkende soorten vlinder

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

(Braam)struwelen, bossen en parken.

Planten

Afgevallen blad van braam; mogelijk ook verdorde bladeren van andere planten.

Waardplant

Braam
Rubus

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie spinneruilen (EREBIDAE)

Alle soorten uit deze familie