sint-janskruidblokspanner Aplocera efformata

Familie
spanners (GEOMETRIDAE)
Onderfamilie
Larentiinae / Aplocera efformata
Groep
Nachtvlinder die nachtactief is
Hoe moeilijk te herkennen
(moeilijk tot zeer moeilijk te determineren)
Zeldzaamheid

Vrij algemeen. Komt verspreid voor ten zuiden van de lijn Amsterdam-Zwolle; uit de noordelijke provincies is slechts een enkele waarneming bekend. RL: niet bedreigd.

Rode lijst
niet bedreigd

Verspreiding
Vliegtijd
Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 16-19 mm. Lijkt sterk op de streepblokspanner (A. plagiata). De dwarsbanden op de voorvleugel zijn soms samengesmolten en kunnen erg vaag zijn. Het dwarsbandje in het wortelveld maakt een scherpe, niet afgeronde hoek van minder dan 90 graden.

Gelijkende soorten vlinder

Zie de streepblokspanner (A. plagiata).

streepblokspanner
Aplocera plagiata
GEOMETRIDAE: Larentiinae

Gelijkende soorten rups

Streepblokspanner (Aplocera plagiata).
N.B.: vergelijk behalve de uiterlijke kenmerken ook de tijd van het jaar waarin de rupsen voorkomen, het habitat en de waardplant(en).

streepblokspanner
Aplocera plagiata
GEOMETRIDAE: Larentiinae

Vliegtijd en gedrag

Eind april-half november in twee, soms drie generaties. De vlinders laten zich overdag gemakkelijk opjagen. Ze vliegen vanaf de schemering en komen in kleine aantallen op licht.

Levenscyclus

Rups: juni-begin augustus en september-begin mei. De soort overwintert als rups en verpopt zich onder de grond.

Waardplanten

Sint-janskruid.

Habitat

Vooral tuinen, akkerranden, graslanden, brede bospaden en duinen.

Zeldzaamheid

Vrij algemeen. Komt verspreid voor ten zuiden van de lijn Amsterdam-Zwolle; uit de noordelijke provincies is slechts een enkele waarneming bekend. RL: niet bedreigd.

België

Vrij algemeen in het hele land.

Mondiaal

Marokko, het Iberisch Schiereiland tot de Balkan; in het oosten Wit-Rusland, de Krim, Georgië en Klein-Azië, in het noorden tot Zuid-Scandinavië en de Baltische staten. Niet in Ierland, Finland, Estland, Roemenië, op Sardinië en vermoedelijk ook niet op Sicilië. Ook niet bekend uit het Europese deel van Turkije.

Trend op lange en korte termijn
Onderstaande grafieken tonen de verandering in de talrijkheid van de soort in de loop van de tijd. De eerste grafiek geeft het verloop over de hele periode waarvan we waarnemingen hebben. Omdat de oude gegevens vaak niet erg nauwkeurig zijn (geen aantallen) en incompleet (nadruk op zeldzame soorten) wordt hier de presentie afgebeeld. De tweede grafiek laat het verloop zien van de prestatie van de soort in de laatste dertig jaar. Wat presentie en prestatie precies zijn, en hoe ze worden berekend kunt u lezen op de pagina De berekeningen.
Verspreiding in Nederland in vier perioden
Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.
voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - feb 2016
Engelse naam
Lesser Treble-bar
Duitse naam
Sandheiden-Johanniskrautspanner
Franse naam
la Petit rayure
Synoniemen
Anaitis efformata
Toelichting Nederlandse naam

De blokspanners hebben donkere aders en dwarslijnen die samen op de voorvleugels een blokkenpatroon vormen.
Sint-janskruid is de enige waardplant van deze blokspannersoort.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Aplocera: haplos is eenvoudig en keros is hoorn. Dus met eenvoudige antennes (althans met het blote oog).
efformata: ex is anders dan en formatus is gevormd. Anders gevormd dan de vorige soort (A. plagiata) wat betreft het abdomen.

Auteursnaam en jaartal
(Guenée, 1857)

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie spanners (GEOMETRIDAE)

gehoekte schimmelspanner
Dysstroma citrata

witbandspanner
Spargania luctuata

berberisspanner
Pareulype berberata

malvabandspanner
Larentia clavaria

geel spannertje
Hydrelia flammeolaria

tandbandspanner
Scotopteryx moeniata

alle soorten uit deze familie