sint-janskruidblokspanner Aplocera efformata

Familie

spanners (GEOMETRIDAE)

Zeldzaamheid

Vrij algemeen. Komt verspreid voor ten zuiden van de lijn Amsterdam-Zwolle; uit de noordelijke provincies is slechts een enkele waarneming bekend. RL: niet bedreigd.

Rode lijst

niet bedreigd

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Eind april-half november in twee, soms drie generaties. De vlinders laten zich overdag gemakkelijk opjagen. Ze vliegen vanaf de schemering en komen in kleine aantallen op licht.

Levenscyclus

Rups: juni-begin augustus en september-begin mei. De soort overwintert als rups en verpopt zich onder de grond.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Engelse naam

Lesser Treble-bar

Duitse naam

Sandheiden-Johanniskrautspanner

Franse naam

la Petit rayure

Synoniemen

Anaitis efformata

Meer

Toelichting Nederlandse naam

De blokspanners hebben donkere aders en dwarslijnen die samen op de voorvleugels een blokkenpatroon vormen.
Sint-janskruid is de enige waardplant van deze blokspannersoort.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Aplocera: haplos is eenvoudig en keros is hoorn. Dus met eenvoudige antennes (althans met het blote oog).
efformata: ex is anders dan en formatus is gevormd. Anders gevormd dan de vorige soort (A. plagiata) wat betreft het abdomen.

Auteursnaam en jaartal

(Guenée, 1857)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 16-19 mm. Lijkt sterk op de streepblokspanner (A. plagiata). De dwarsbanden op de voorvleugel zijn soms samengesmolten en kunnen erg vaag zijn. Het dwarsbandje in het wortelveld maakt een scherpe, niet afgeronde hoek van minder dan 90 graden.

Gelijkende soorten vlinder

Zie de streepblokspanner (A. plagiata).

Gelijkende soorten rups

Streepblokspanner (Aplocera plagiata).
N.B.: vergelijk behalve de uiterlijke kenmerken ook de tijd van het jaar waarin de rupsen voorkomen, het habitat en de waardplant(en).

Gelijkende soorten vlinder

Gelijkende soorten rups

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

Vooral tuinen, akkerranden, graslanden, brede bospaden en duinen.

Planten

Sint-janskruid.

Waardplant

Sint-Janskruid
Hypericum

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie spanners (GEOMETRIDAE)

Alle soorten uit deze familie