klaverwespvlinder Bembecia ichneumoniformis

Familie

wespvlinders (SESIIDAE)

Zeldzaamheid

Zeldzaam. Komt vrijwel uitsluitend voor in Zuid- en Midden-Limburg. RL: gevoelig.

Rode lijst

gevoelig

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Half mei-begin augustus in één generatie. De mannetjes zijn ´s middags aan te treffen op bloemen van kleine pimpernel of op andere strategische posities. Ze komen, vooral aan het begin van de middag, goed op feromoonpreparaten af. De vrouwtjes worden soms waargenomen bij het afzetten van de eieren op bladeren of andere delen van de waardplant. Soms worden de vlinders in sleepnetten gevangen.

Levenscyclus

Rups: juli-mei.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Engelse naam

Six-belted Clearwing

Duitse naam

Hornklee-Glasflügler

Synoniemen

Dipsosphecia ichneumoniformis, Sesia ichneumoniformis, Bembecia scopigera

Meer

Toelichting Nederlandse naam

Een aantal soorten binnen de Sesiidae-familie heeft veel gelijkenis met wespen vandaar dat zeven soorten binnen deze familie met wespvlinder worden aangeduid.
De waardplant van deze soort: diverse soorten klaver.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Bembecia: bembex is een graafwesp. Naar de fantasievolle gelijkenis.

Auteursnaam en jaartal

(Denis & Schiffermüller, 1775)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 9-12 mm. De vijf of zes gele banden op het achterlijf in combinatie met de sterk oranje berijping van zowel het centrale dwarsbandje als het veld in het uiteinde van de voorvleugel, onderscheiden deze soort van alle andere wespvlinders. De poten zijn geel met een zwarte band. Op de antennen is een doorgaans oranjebruine band aanwezig van wisselende breedte; soms ontbreekt deze echter. Kenmerkend is de korte gele, onvolledig ontwikkelde roltong. Sommige mannetjes zijn groter en hariger dan andere, maar altijd kleiner dan het vrouwtje.

Kenmerken rups

Tot 13 mm; lichaam iets gezwollen achter de kop en wordt naar achteren geleidelijk dunner; wit, soms met geelachtig roze zweem; kop lichtbruin met lichtere vlekjes.

Gelijkende soorten vlinder

Zie de eikenwespvlinder (Synanthedon vespiformis), de bessenglasvlinder (S. tipuliformis) en de elzenwespvlinder (S. spheciformis).

Bekijk de gedetailleerde verschillen met illustraties tussen de genoemde soorten.

Gelijkende soorten rups

Frambozenglasvlinder (Pennisetia hylaeiformis), hoornaarvlinder (Sesia apiformis), gekraagde wespvlinder (Sesia bembeciformis), populierenwespvlinder (Paranthrene tabaniformis), elzenwespvlinder (Synanthedon spheciformis), berkenglasvlinder (Synanthedon culiciformis), wilgenwespvlinder (Synanthedon formicaeformis), eikenwespvlinder (Synanthedon vespiformis), appelglasvlinder (Synanthedon myopaeformis), bessenglasvlinder (Synanthedon tipuliformis), wolfsmelkwespvlinder (Chamaesphecia tenthrediniformis) en schijn-wolfsmelkwespvlinder (Chamaesphecia empiformis).
N.B.: vergelijk behalve de uiterlijke kenmerken ook de tijd van het jaar waarin de rupsen voorkomen, het habitat en de waardplant(en).

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

Zonnige, warme droge (kalk)graslanden, spoordijken en steengroeven.

Planten

Diverse soorten klaver, waaronder vooral gewone rolklaver en honingklaver.

Waardplant

Hoefklaver
Hippocrepis

Rolklaver
Lotus

Honingklaver
Melilotus

Klaver
Trifolium

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie wespvlinders (SESIIDAE)

Alle soorten uit deze familie