tamariskwespvlinder Synanthedon theryi

Familie

wespvlinders (SESIIDAE)

Zeldzaamheid

De soort is in 2021 voor het eerst in België waargenomen. De soort is niet bekend uit Nederland

Rode lijst

niet beschouwd

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Benaming

Meer

Herkenning

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - feb 2016

Habitat

Planten

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie wespvlinders (SESIIDAE)

wilgenwespvlinder
Synanthedon formicaeformis

bessenglasvlinder
Synanthedon tipuliformis

zwartkophoornaarvlinder
Eusphecia melanocephala

tamariskwespvlinder
Synanthedon theryi

wolfsmelkwespvlinder
Chamaesphecia tenthrediniformis

oranjetip-eikenwespvlinder
Synanthedon conopiformis

Alle soorten uit deze familie