spulers wespvlinder Synanthedon spuleri

Familie
wespvlinders (SESIIDAE)
Onderfamilie
Sesiinae / Synanthedon spuleri
Groep
Nachtvlinder die dagactief is
Hoe moeilijk te herkennen
(moeilijk tot zeer moeilijk te determineren)
Zeldzaamheid

Zeer zeldzaam. In 2017 voor het eerst in Nederland waargenomen in Zuid-Limburg

Rode lijst
nieuwkomer

Verspreiding
Vliegtijd
Gelijkende soorten vlinder

Spulers wespvlinder is heel moeilijk uiterlijk te onderscheiden van de veel frequenter voorkomende bessenglasvlinder. De vleugeltop van spuleri is zwart met af en toe een zweem van oranje terwijl de vleugeltop van de bessenglasvlinder oranje is met enkel de aders zwart. Maar er is (bijna) overlappende variatie.

bessenglasvlinder
Synanthedon tipuliformis
SESIIDAE: Sesiinae

Waardplanten

In Nederland is de enige waarneming (van zeven rupsen) gedaan op Juniperus.

Uit het buitenland zijn ook esdoorn (Acer sp.), ruwe berk (Betula pendula), haagbeuk (Carpinus betulus), hazelaar (Corylus avellana), beuk (Fagus sylvatica), wilg (Salix sp.), els (Ulmus sp.) en jeneverbes (Juniperus communis) bekend. 

Zeldzaamheid

Zeer zeldzaam. In 2017 voor het eerst in Nederland waargenomen in Zuid-Limburg

Belgiƫ

Zeer zeldzaam. In 2017 voor het eerst in België waargenomen.

Europa

Frankrijk, Noord-Spanje, Duitsland, Zwitserland, Italie, Oostenrijk, Hongarije, Slovenie, Kroatie, Bosnie, Montenegro, Albanie, Griekenland, Macedonie, Servie, Roemenie, Bulgarije (Lastuvka, 2001)

Trend op lange en korte termijn
Onderstaande grafieken tonen de verandering in de talrijkheid van de soort in de loop van de tijd. De eerste grafiek geeft het verloop over de hele periode waarvan we waarnemingen hebben. Omdat de oude gegevens vaak niet erg nauwkeurig zijn (geen aantallen) en incompleet (nadruk op zeldzame soorten) wordt hier de presentie afgebeeld. De tweede grafiek laat het verloop zien van de prestatie van de soort in de laatste dertig jaar. Wat presentie en prestatie precies zijn, en hoe ze worden berekend kunt u lezen op de pagina De berekeningen.
Verspreiding in Nederland in vier perioden
Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.
voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - feb 2016

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie wespvlinders (SESIIDAE)

hoornaarvlinder
Sesia apiformis

appelglasvlinder
Synanthedon myopaeformis

klaverwespvlinder
Bembecia ichneumoniformis

spulers wespvlinder
Synanthedon spuleri

wilgenwespvlinder
Synanthedon formicaeformis

oranjetip-eikenwespvlinder
Synanthedon conopiformis

alle soorten uit deze familie