spulers wespvlinder Synanthedon spuleri

Familie

wespvlinders (SESIIDAE)

Zeldzaamheid

Zeer zeldzaam. In 2017 voor het eerst in Nederland waargenomen in Zuid-Limburg

Rode lijst

nieuwkomer

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Meer

Herkenning

Gelijkende soorten vlinder

Spulers wespvlinder is heel moeilijk uiterlijk te onderscheiden van de veel frequenter voorkomende bessenglasvlinder. De vleugeltop van spuleri is zwart met af en toe een zweem van oranje terwijl de vleugeltop van de bessenglasvlinder oranje is met enkel de aders zwart. Maar er is (bijna) overlappende variatie.

Gelijkende soorten vlinder

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - feb 2016

Habitat

Planten

In Nederland is de enige waarneming (van zeven rupsen) gedaan op Juniperus.

Uit het buitenland zijn ook esdoorn (Acer sp.), ruwe berk (Betula pendula), haagbeuk (Carpinus betulus), hazelaar (Corylus avellana), beuk (Fagus sylvatica), wilg (Salix sp.), els (Ulmus sp.) en jeneverbes (Juniperus communis) bekend. 

Waardplant

Jeneverbes
Juniperus

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie wespvlinders (SESIIDAE)

Alle soorten uit deze familie