schijn-wolfsmelkwespvlinder Chamaesphecia empiformis

De waardplant cipreswolfsmelk onderscheidt de schijn-wolfsmelkwespvlinder van de wolfsmelkwespvlinder.
Familie
wespvlinders (SESIIDAE)
Onderfamilie
Sesiinae / Chamaesphecia empiformis
Groep
Nachtvlinder die dagactief is
Hoe moeilijk te herkennen
(moeilijk tot zeer moeilijk te determineren)
Zeldzaamheid

Zeer zeldzaam. Slechts enkele waarnemingen zijn bekend; de meeste waarnemingen komen uit Gelderland. RL: ernstig bedreigd.

Rode lijst
ernstig bedreigd

Verspreiding
Vliegtijd
Kenmerken vlinder

Deze wespvlinder lijkt sterk op de wolfsmelkwespvlinder (C. tenthrediniformis) en is daarvan nauwelijks te onderscheiden. Sommige taxonomen maken dan ook geen onderscheid tussen deze soorten, maar beschouwen ze als één soort.

Gelijkende soorten vlinder

Bekijk de gedetailleerde verschillen met illustraties tussen de twee Chamaesphecia-soorten.

wolfsmelkwespvlinder
Chamaesphecia tenthrediniformis
SESIIDAE: Sesiinae

Gelijkende soorten rups

Frambozenglasvlinder (Pennisetia hylaeiformis), hoornaarvlinder (Sesia apiformis), gekraagde wespvlinder (Sesia bembeciformis), populierenwespvlinder (Paranthrene tabaniformis), elzenwespvlinder (Synanthedon spheciformis), berkenglasvlinder (Synanthedon culiciformis), wilgenwespvlinder (Synanthedon formicaeformis), eikenwespvlinder (Synanthedon vespiformis), appelglasvlinder (Synanthedon myopaeformis), bessenglasvlinder (Synanthedon tipuliformis), klaverwespvlinder (Bembecia ichneumoniformis) en wolfsmelkwespvlinder (Chamaesphecia tenthrediniformis).
N.B.: vergelijk behalve de uiterlijke kenmerken ook de tijd van het jaar waarin de rupsen voorkomen, het habitat en de waardplant(en).

frambozenglasvlinder
Pennisetia hylaeiformis
SESIIDAE: Sesiinae

gekraagde wespvlinder
Sesia bembeciformis
SESIIDAE: Sesiinae

hoornaarvlinder
Sesia apiformis
SESIIDAE: Sesiinae

populierenwespvlinder
Paranthrene tabaniformis
SESIIDAE: Sesiinae

bessenglasvlinder
Synanthedon tipuliformis
SESIIDAE: Sesiinae

eikenwespvlinder
Synanthedon vespiformis
SESIIDAE: Sesiinae

elzenwespvlinder
Synanthedon spheciformis
SESIIDAE: Sesiinae

appelglasvlinder
Synanthedon myopaeformis
SESIIDAE: Sesiinae

berkenglasvlinder
Synanthedon culiciformis
SESIIDAE: Sesiinae

wilgenwespvlinder
Synanthedon formicaeformis
SESIIDAE: Sesiinae

klaverwespvlinder
Bembecia ichneumoniformis
SESIIDAE: Sesiinae

wolfsmelkwespvlinder
Chamaesphecia tenthrediniformis
SESIIDAE: Sesiinae

Waardplanten

Cipreswolfsmelk.

Habitat

Vooral uiterwaarden en rivierduintjes.

Zeldzaamheid

Zeer zeldzaam. Slechts enkele waarnemingen zijn bekend; de meeste waarnemingen komen uit Gelderland. RL: ernstig bedreigd.

België

Zeer zeldzaam. Komt lokaal voor in Luik, Luxemburg en Namen.

Mondiaal

Van de Pyreneeën via West- en Midden-Europa en grote delen van Zuid-Europa tot de Oekraine en Wit-Rusland. Niet op de eilanden van de Middellandse Zee en ook niet op de Britse eilanden, in Ierland, Denemarken, Scandinavië en Turkije.

Trend op lange en korte termijn
Onderstaande grafieken tonen de verandering in de talrijkheid van de soort in de loop van de tijd. De eerste grafiek geeft het verloop over de hele periode waarvan we waarnemingen hebben. Omdat de oude gegevens vaak niet erg nauwkeurig zijn (geen aantallen) en incompleet (nadruk op zeldzame soorten) wordt hier de presentie afgebeeld. De tweede grafiek laat het verloop zien van de prestatie van de soort in de laatste dertig jaar. Wat presentie en prestatie precies zijn, en hoe ze worden berekend kunt u lezen op de pagina De berekeningen.
Verspreiding in Nederland in vier perioden
Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.
voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - feb 2016
Duitse naam
Zypressenwolfsmilch-Glasflügler
Synoniemen
Sesia empiformis
Toelichting Nederlandse naam

Een aantal soorten binnen de Sesiidae-familie heeft veel gelijkenis met wespen vandaar dat zeven soorten binnen deze familie met wespvlinder worden aangeduid.
De rups van deze soort leeft op cypreswolfsmelk vandaar het toevoegsel wolfsmelk in de Nederlandse soortnaam.
Er leven twee wolfsmelkwespvlinders in ons land die op het oog niet van elkaar zijn te onderscheiden. Het toevoegsel schijn maakt het onderscheid in de naam.

Meer over Nederlandse namen

Auteursnaam en jaartal
(Esper, 1783)

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie wespvlinders (SESIIDAE)

tamariskwespvlinder
Synanthedon theryi

bessenglasvlinder
Synanthedon tipuliformis

hoornaarvlinder
Sesia apiformis

klaverwespvlinder
Bembecia ichneumoniformis

spulers wespvlinder
Synanthedon spuleri

oranjetip-eikenwespvlinder
Synanthedon conopiformis

alle soorten uit deze familie