straaljagertje Trigonophora flammea

Familie

uilen (NOCTUIDAE)

Zeldzaamheid

De soort is nog niet uit Nederland bekend, maar er duiken de laatste jaren meer waarnemingen van deze trekvlinder op in Engeland. In 2020 was de eerste waarneming in België. 

Rode lijst

trekvlinder

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Benaming

Meer

Herkenning

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - feb 2016

Habitat

Planten

Waardplant

Es
Fraxinus

Liguster
Ligustrum

Boterbloem
Ranunculus

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie uilen (NOCTUIDAE)

perzikkruiduil
Melanchra persicariae

groente-uil
Lacanobia oleracea

herfst-rietboorder
Rhizedra lutosa

tweestreepvoorjaarsuil
Orthosia cerasi

elzenuil
Acronicta alni

tweestreepgrasuil
Mythimna turca

Alle soorten uit deze familie