straaljagertje Trigonophora flammea

Familie
uilen (NOCTUIDAE)
Onderfamilie
Xyleninae / Trigonophora flammea
Groep
Nachtvlinder die nachtactief is
Hoe moeilijk te herkennen
(goed tot redelijk goed te determineren)
Zeldzaamheid

De soort is nog niet uit Nederland bekend, maar er duiken de laatste jaren meer waarnemingen van deze trekvlinder op in Engeland. In 2020 was de eerste waarneming in België. 

Rode lijst
trekvlinder

Verspreiding
Vliegtijd
Zeldzaamheid

De soort is nog niet uit Nederland bekend, maar er duiken de laatste jaren meer waarnemingen van deze trekvlinder op in Engeland. In 2020 was de eerste waarneming in België. 

Trend op lange en korte termijn
Onderstaande grafieken tonen de verandering in de talrijkheid van de soort in de loop van de tijd. De eerste grafiek geeft het verloop over de hele periode waarvan we waarnemingen hebben. Omdat de oude gegevens vaak niet erg nauwkeurig zijn (geen aantallen) en incompleet (nadruk op zeldzame soorten) wordt hier de presentie afgebeeld. De tweede grafiek laat het verloop zien van de prestatie van de soort in de laatste dertig jaar. Wat presentie en prestatie precies zijn, en hoe ze worden berekend kunt u lezen op de pagina De berekeningen.
Verspreiding in Nederland in vier perioden
Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.
voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - feb 2016

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie uilen (NOCTUIDAE)

goudvenstertje
Plusia festucae

weidehalmuiltje
Mesapamea secalella

geelvleugeluil
Thalpophila matura

variabele herfstuil
Agrochola lychnidis

huisuil
Caradrina clavipalpis

zeeuwse grasworteluil
Apamea oblonga

alle soorten uit deze familie