tweekleurige tandvlinder Leucodonta bicoloria

De tweekleurige tandvlinder heeft witte voorvleugels met een oranje met zwarte tekening.
Familie
tandvlinders (NOTODONTIDAE)
Onderfamilie
Notodontinae / Leucodonta bicoloria
Groep
Nachtvlinder die nachtactief is
Hoe moeilijk te herkennen
(goed tot redelijk goed te determineren)
Zeldzaamheid

Zeldzaam. Komt lokaal voor op de zandgronden in het binnenland en zeer lokaal in de duinen. RL: bedreigd.

Rode lijst
bedreigd

Verspreiding
Vliegtijd
Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 16-19 mm. Een bijzonder karakteristieke witte tandvlinder met op de voorvleugel een unieke oranje met zwart afgezette tekening.

Gelijkende soorten rups

Maantandvlinder (Drymonia ruficornis).
N.B.: vergelijk behalve de uiterlijke kenmerken ook de tijd van het jaar waarin de rupsen voorkomen, het habitat en de waardplant(en).

maantandvlinder
Drymonia ruficornis
NOTODONTIDAE: Notodontinae

Vliegtijd en gedrag

Eind april-eind juli in één generatie. De vlinders komen op licht.

Levenscyclus

Rups: juni-augustus. De rupsen worden soms van lage takken geklopt. De soort overwintert als pop (soms twee jaren) in een losse cocon in de strooisellaag of in de grond.

Waardplanten

Berk.

Habitat

Bossen met volgroeide berken.

Zeldzaamheid

Zeldzaam. Komt lokaal voor op de zandgronden in het binnenland en zeer lokaal in de duinen. RL: bedreigd.

België

Zeer zeldzaam in Vlaanderen. Nagenoeg beperkt tot enkele locaties in de Kempen en de boscomplexen rond Brussel. In Wallonië minder zeldzaam, met verspreide vindplaatsen in Luik, Luxemburg en Namen.

Mondiaal

Van West-Europa via Midden-Europa en de gematigde zone tot Oost-Azië (Japan). Belangrijk zijn de Oost-Europese berkenbossen. Naar het zuiden tot de Alpen en de Karpaten. Naar het noorden tot Zuid-Scandinavië.

Trend op lange en korte termijn
Onderstaande grafieken tonen de verandering in de talrijkheid van de soort in de loop van de tijd. De eerste grafiek geeft het verloop over de hele periode waarvan we waarnemingen hebben. Omdat de oude gegevens vaak niet erg nauwkeurig zijn (geen aantallen) en incompleet (nadruk op zeldzame soorten) wordt hier de presentie afgebeeld. De tweede grafiek laat het verloop zien van de prestatie van de soort in de laatste dertig jaar. Wat presentie en prestatie precies zijn, en hoe ze worden berekend kunt u lezen op de pagina De berekeningen.
Verspreiding in Nederland in vier perioden
Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.
voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - feb 2016
Engelse naam
White Prominent
Duitse naam
Schneeweisser-Zahnspinner
Franse naam
le Bombyx bicolore
Synoniemen
Notodonta bicoloria
Toelichting Nederlandse naam

Voor het tweekleurige van de tweekleurige tandvlinder zie 'toelichting wetenschappelijke naam'.
Tandvlinders hebben aan de voorvleugel een uitstulping die in rust als een tand boven de vlinder uitsteekt.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Leucodonta: leukos is wit en odous, odontos is tand, vanwege de witte voorvleugel met een schubbentand met zwarte vlekjes.
bicoloria: bi- is twee en color is kleur, naar de voorvleugel die een zwart met oranje tekening heeft op een witte grondkleur.

Auteursnaam en jaartal
(Denis & Schiffermüller, 1775)

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie tandvlinders (NOTODONTIDAE)

kleine hermelijnvlinder
Furcula furcula

kameeltje
Notodonta ziczac

dromedaris
Notodonta dromedarius

geelbruine tandvlinder
Notodonta torva

wapendrager
Phalera bucephala

wilgentandvlinder
Notodonta tritophus

alle soorten uit deze familie