witte grijsbandspanner Cabera pusaria

Familie

spanners (GEOMETRIDAE)

Zeldzaamheid

Zeer algemeen. Komt verspreid over het hele land voor. RL: niet bedreigd.

Rode lijst

niet bedreigd

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Eind april-eind september in twee generaties; de tweede generatie is partieel. De vlinders worden overdag vaak rustend op bladeren aangetroffen of daarvan opgejaagd. Ze vliegen vooral in de schemering in de buurt van de waardplant; vaak worden meerdere vlinders bij elkaar waargenomen. Ze komen geregeld op licht, echter relatief weinig in vergelijking met de vaak op de vliegplaats aanwezige aantallen.

Levenscyclus

Rups: juni-september. De soort overwintert als pop in de strooisellaag of in de bovenste bodemlaag.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Engelse naam

Common White Wave

Duitse naam

Weissstirn-Weissspanner

Franse naam

la Cabère virginale , la Délicate

Oud Nederlandse naam

lichte grijsbandspanner, witte grijsbandvlinder, witte spanner, wit- en grijsbandvlinder, wit-met-grijzespanner

Synoniemen

Deilinia pusaria

Meer

Toelichting Nederlandse naam

De bandspanners hebben een bandtekening dwars over de vleugels.
Er lopen smalle grijze banden over de vleugels van deze bandspanner en de algehele indruk is lichtgrijs tot wit.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Cabera: Cabera is een dochter van Proteus, een oude zeeman met profetische gaven; hij bleef zichzelf steeds veranderen om te vookomen dat hij gevangen werd om profetische uitspraken te moeten doen.
pusaria: pusa is een meisje (pusus is de verkleinende vorm van puer en dat is een jongen); dit wijst op een gevoelige ingewikkeldheid.

Auteursnaam en jaartal

(Linnaeus, 1758)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 15-17 mm. Een witte spanner met een variabele hoeveelheid grijze schubben. Op de voorvleugel bevinden zich drie duidelijke en tamelijk rechte zilvergrijze dwarslijnen; de twee dwarslijnen op de achtervleugel zijn veel minder duidelijk. Een enkele keer kunnen één of meer lijnen ontbreken.

Gelijkende soorten vlinder

Zie de bruine grijsbandspanner (C. exanthemata). De witte grijsbandspanner is groter dan de enigszins gelijkende Scopula- en Idaea-soorten en onderscheidt zich daarvan bovendien door de karakteristiek gebogen en afgeronde vleugels.

Gelijkende soorten rups

Bruine grijsbandspanner (Cabera exanthemata) en tweevlekspanner (Lomographa bimaculata).
De variant met in plaats van twee witte strepen meerdere korte witte streepjes/stipjes op de rug lijkt ook op de witvlekspikkelspanner (Parectropis similaria).
N.B.: vergelijk behalve de uiterlijke kenmerken ook de tijd van het jaar waarin de rupsen voorkomen, het habitat en de waardplant(en).

Gelijkende soorten vlinder

Gelijkende soorten rups

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

Bossen en struwelen op allerlei grondsoorten.

Planten

Diverse bomen en struiken, met een voorkeur voor berk, els en hazelaar.

Waardplant

Els
Alnus

Berk
Betula

Hazelaar
Corylus

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie spanners (GEOMETRIDAE)

Alle soorten uit deze familie