witte grijsbandspanner Cabera pusaria

De witte grijsbandspanner heeft drie zilvergrijze dwarslijnen op de voorvleugel en twee op de achtervleugel.
Familie
spanners (GEOMETRIDAE)
Onderfamilie
Ennominae / Cabera pusaria
Groep
Nachtvlinder die nachtactief is
Hoe moeilijk te herkennen
(goed op gelijkende soorten letten)
Zeldzaamheid

Zeer algemeen. Komt verspreid over het hele land voor. RL: niet bedreigd.

Rode lijst
niet bedreigd

Verspreiding
Vliegtijd
Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 15-17 mm. Een witte spanner met een variabele hoeveelheid grijze schubben. Op de voorvleugel bevinden zich drie duidelijke en tamelijk rechte zilvergrijze dwarslijnen; de twee dwarslijnen op de achtervleugel zijn veel minder duidelijk. Een enkele keer kunnen één of meer lijnen ontbreken.

Gelijkende soorten vlinder

Zie de bruine grijsbandspanner (C. exanthemata). De witte grijsbandspanner is groter dan de enigszins gelijkende Scopula- en Idaea-soorten en onderscheidt zich daarvan bovendien door de karakteristiek gebogen en afgeronde vleugels.

bruine grijsbandspanner
Cabera exanthemata
GEOMETRIDAE: Ennominae

Gelijkende soorten rups

Bruine grijsbandspanner (Cabera exanthemata) en tweevlekspanner (Lomographa bimaculata).
De variant met in plaats van twee witte strepen meerdere korte witte streepjes/stipjes op de rug lijkt ook op de witvlekspikkelspanner (Parectropis similaria).
N.B.: vergelijk behalve de uiterlijke kenmerken ook de tijd van het jaar waarin de rupsen voorkomen, het habitat en de waardplant(en).

tweevlekspanner
Lomographa bimaculata
GEOMETRIDAE: Ennominae

bruine grijsbandspanner
Cabera exanthemata
GEOMETRIDAE: Ennominae

witvlekspikkelspanner
Parectropis similaria
GEOMETRIDAE: Ennominae

Vliegtijd en gedrag

Eind april-eind september in twee generaties; de tweede generatie is partieel. De vlinders worden overdag vaak rustend op bladeren aangetroffen of daarvan opgejaagd. Ze vliegen vooral in de schemering in de buurt van de waardplant; vaak worden meerdere vlinders bij elkaar waargenomen. Ze komen geregeld op licht, echter relatief weinig in vergelijking met de vaak op de vliegplaats aanwezige aantallen.

Levenscyclus

Rups: juni-september. De soort overwintert als pop in de strooisellaag of in de bovenste bodemlaag.

Waardplanten

Diverse bomen en struiken, met een voorkeur voor berk, els en hazelaar.

Habitat

Bossen en struwelen op allerlei grondsoorten.

Zeldzaamheid

Zeer algemeen. Komt verspreid over het hele land voor. RL: niet bedreigd.

België

Algemeen in het hele land.

Mondiaal

Van het Iberisch Schiereiland via heel Europa tot in het Amoergebied; in het zuiden: van het Middellandse Zeegebied via de Balkanlanden, Klein-Azië en de Kaspische Zee tot het westen van Centraal-Azië; in het noorden tot boven de poolcirkel.

Trend op lange en korte termijn
Onderstaande grafieken tonen de verandering in de talrijkheid van de soort in de loop van de tijd. De eerste grafiek geeft het verloop over de hele periode waarvan we waarnemingen hebben. Omdat de oude gegevens vaak niet erg nauwkeurig zijn (geen aantallen) en incompleet (nadruk op zeldzame soorten) wordt hier de presentie afgebeeld. De tweede grafiek laat het verloop zien van de prestatie van de soort in de laatste dertig jaar. Wat presentie en prestatie precies zijn, en hoe ze worden berekend kunt u lezen op de pagina De berekeningen.
Verspreiding in Nederland in vier perioden
Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.
voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - feb 2016
Engelse naam
Common White Wave
Duitse naam
Weissstirn-Weissspanner
Franse naam
la Cabère virginale , la Délicate
Oud Nederlandse naam
lichte grijsbandspanner, witte grijsbandvlinder, witte spanner, wit- en grijsbandvlinder, wit-met-grijzespanner
Synoniemen
Deilinia pusaria
Toelichting Nederlandse naam

De bandspanners hebben een bandtekening dwars over de vleugels.
Er lopen smalle grijze banden over de vleugels van deze bandspanner en de algehele indruk is lichtgrijs tot wit.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Cabera: Cabera is een dochter van Proteus, een oude zeeman met profetische gaven; hij bleef zichzelf steeds veranderen om te vookomen dat hij gevangen werd om profetische uitspraken te moeten doen.
pusaria: pusa is een meisje (pusus is de verkleinende vorm van puer en dat is een jongen); dit wijst op een gevoelige ingewikkeldheid.

Auteursnaam en jaartal
(Linnaeus, 1758)

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie spanners (GEOMETRIDAE)

eppedwergspanner
Eupithecia selinata

v-dwergspanner
Chloroclystis v-ata

oranje berkenspanner
Archiearis parthenias

iepenvenusje
Venusia blomeri

fruitboomdwergspanner
Eupithecia insigniata

fraaie walstrospanner
Lampropteryx suffumata

alle soorten uit deze familie