bruine eenstaart Drepana curvatula

Familie

eenstaartjes (DREPANIDAE)

Zeldzaamheid

Algemeen. Komt verspreid over het hele land voor; heeft een voorkeur voor vochtige gebieden. RL: niet bedreigd.

Rode lijst

niet bedreigd

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Half april-eind augustus in twee generaties. Zowel de mannetjes als de vrouwtjes zijn ´s nachts actief en komen op licht.

Levenscyclus

Rups: mei-begin oktober. De soort overwintert als pop tussen bladeren.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Engelse naam

Dusky Hook-tip

Duitse naam

Erlen-Sichelflügler

Franse naam

la Cintrée , l'Incurvé

Synoniemen

Platypteryx curvatula

Meer

Toelichting Nederlandse naam

De rupsen van de Drepaninae hebben een puntvormig uiteinde: het eenstaartje.
Bruine eenstaart is een oude naam en de vlinder is inderdaad bruin.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Drepana: drepanon is een hoek in de vorm van een sikkel hetgeen natuurlijk met de vleugelvorm te maken heeft.
curvatula: curvatula is een verkleinwoord van curvatura en betekent een buiging, een bocht; ook hier wordt verwezen naar de vorm van de voorvleugels.

Auteursnaam en jaartal

(Borkhausen, 1790)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 16-21 mm. EDe voor- en achtervleugel van dit eenstaartje zijn bruin en hebben ongeveer dezelfde kleur; verse vlinders hebben soms een sterke lila tint. Evenals bij de berkeneenstaart (D. falcataria) is van de vele dwarslijnen de buitenste dwarslijn het meest opvallend, en karakteristiek doordat deze richting de vleugelpunt loopt. Kenmerkend is dat de lijn zich op de achtervleugel lijkt voor te zetten. Op de achtervleugel bevindt zich een relatief kleine donkere vlek, met daarnaast één of soms twee kleinere vlekjes.

Gelijkende soorten vlinder

Zie de berkeneenstaart (D. falcataria) en de linde-eenstaart (Sabra harpagula).

Bekijk de gedetailleerde verschillen met illustraties tussen de twee Drepana-soorten.

Gelijkende soorten rups

Berkeneenstaart (Drepana falcataria). De scheiding tussen de donkere bovenkant en groene zijkant is bij berkeneenstaart scherp en contrastrijk, bij bruine eenstaart is die scheiding wat diffuus.

N.B.: vergelijk behalve de uiterlijke kenmerken ook de tijd van het jaar waarin de rupsen voorkomen, het habitat en de waardplant(en).

Gelijkende soorten vlinder

Gelijkende soorten rups

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

(Broek)bossen met els of berk.

Planten

Els en berk.

Waardplant

Els
Alnus

Berk
Betula

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie eenstaartjes (DREPANIDAE)

Alle soorten uit deze familie