zuidelijk eikenuiltje Dryobota labecula

Familie

uilen (NOCTUIDAE)

Zeldzaamheid

Zeer zeldzaam. In 2020 voor het eerst waargenomen in het Noordhollands Duinreservaat.

Rode lijst

niet beschouwd

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Van eind augustus tot eind november. De waarnemingen in de Benelux zijn in oktober en november.

Levenscyclus

De soort overwintert als ei. De rupsen rusten lange tijd in de cocon en verpoppen pas in augustus/september.

Benaming

Engelse naam

Oak Rustic

Duitse naam

Heller Sichelfl├╝gler

Franse naam

Ecu blanc

Meer

Toelichting wetenschappelijke naam

Dryobota (Lederer, 1857): is een genus dat een vertegenwoordiger heeft in ons land. Drus is een eik, bosko, bot- is leven van. Dus leeft van de eik.

labecula: met lichte vlek

Auteursnaam en jaartal

(Esper, 1788)

Herkenning

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - feb 2016

Habitat

Droge eikenbossen in de bossen van de laaglanden van het Middelandse zeegebied. Daarbuiten kan de vlinder als trekvlinder overal worden waargenomen, voornamelijk langs lijnvormige elementen zoals de kustlijn.

Planten

De rupsen leven van eiken, voornamelijk hulsteik (Quercus coccifera) en steeneik (Quercus ilex).

Waardplant

Eik
Quercus

Soorten uit dezelfde familie uilen (NOCTUIDAE)

witvlekworteluil
Euxoa lidia

zwartvlakworteluil
Euxoa obelisca

graanworteluil
Euxoa tritici

weidehalmuiltje
Mesapamea secalella

kamperfoelie-uil
Xylocampa areola

smalvleugelrietboorder
Chilodes maritima

Alle soorten uit deze familie