Resultaten en artikelen

Paardenbijter

In 1998 startte De Vlinderstichting samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek met het Meetnet libellen. Het doel: verzamelen van actuele informatie over de veranderingen in de libellenstand in Nederland.

De populatie-indexen en trends van onze libellen zijn openbaar.

Download libellenindexen en trends 1999 - 2018

Artikelen over het Landelijk Meetnet Libellen