Resultaten en artikelen

Paardenbijter Paardenbijter

In 1998 startte De Vlinderstichting samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek met het meetnet libellen. Het doel: verzamelen van actuele informatie over de veranderingen in de libellenstand in Nederland. De resultaten van het libellenmeetnet zijn openbaar:

Download populatietrends libellen 1999 - 2023

De verspreidingstrends van de Nederlandse libellen zijn te downloaden op het Compendium voor de Leefomgeving:

Download verspreidingstrends libellen 1991-2023

 

 

Artikelen over het Landelijk Meetprogramma Libellen