Hommels tellen

Hommels tellen op vlinderroute

Het is bekend dat het niet goed gaat met de Nederlandse bijen. Om de vinger aan de pols te houden voor deze soortgroep, is in 2018 het meetnet hommels opgericht. Dit meetnet is een samenwerking tussen EIS Kenniscentrum Insecten en De Vlinderstichting en sluit zoveel mogelijk aan bij het bestaande meetnet dagvlinders. Zo zijn de routes op dezelfde manier opgezet en worden de telgegevens via dezelfde website doorgegeven. In 2018 waren er al 182 verschillende hommelroutes en in 2019 272, waarmee de toon is gezet voor een grootschalig meetnet met landelijke dekking. Verder werden tientallen nieuwe tellers tijdens speciale cursusdagen opgeleid om hommels beter te kunnen herkennen, want vooralsnog worden op de meeste routes de hommels alleen op aantal geteld - ook al heel nuttig overigens.

Gemiddeld zijn in 2021 per route 199 hommels geteld. In 2020 ging het gemiddeld om 209 exemplaren per route. Er zijn in 2021 dus minder hommels per route geteld dan in 2020. Waarschijnlijk komt dat vooral doordat er per route gemiddeld minder tellingen zijn gedaan door het koele voorjaar. Het gemiddeld aantal getelde hommels per telling was in 2021 juist hoger dan in 2020, 15 tegenover 12.

Loopt u een vlinderroute en heeft u ook interesse om hommels te tellen? Geef dat dan door via onderstaand formulier. Vervolgens nemen we contact met u op.

Hier kunt u uw kennis vast fijn oppoetsen, onder deze link vindt u de Basisgids hommels (via EIS Nederland). De handleiding voor het meetnet hommels vindt u hier of bekijk de instructie via de bestuivers website.

Ja, ik wil graag meer informatie over hommels tellen

Telt u al een vlinderroute en wilt u kijken of u de hommels ook op soort kunt tellen? Geef hier uw interesse aan en we nemen contact met u op.