Resultaten en artikelen

Resultaten meetnet vlinders

Gemiddeld aantal vlinders per telling in 2013 Dankzij de gegevens weten we hoe het met de vlinders gaat.

In 1990 startte De Vlinderstichting samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek met het meetnet vlinders. Het doel: verzamelen van actuele informatie over de veranderingen in de dagvlinderstand in Nederland.

De populatie-indexen en trends van onze dagvlinders zijn openbaar.

> Download vlinderindexen en trends 1992 - 2017

Artikelen in Vlinders

In het Tijdschrift Vlinders van De Vlinderstichting verschijnen regelmatig artikelen, met daarin resultaten uit het meetnet.