Resultaten en artikelen

Resultaten meetnet vlinders

Gemiddeld aantal vlinders per telling in 2013 Dankzij de gegevens weten we hoe het met de vlinders gaat. Dankzij de gegevens weten we hoe het met de vlinders gaat.

In 1990 startte De Vlinderstichting samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek met het meetnet vlinders. Het doel: verzamelen van actuele informatie over de veranderingen in de dagvlinderstand in Nederland.

De populatie-indexen en trends van onze dagvlinders zijn openbaar. U vindt ze op het Compendium voor de leefomgeving:

Meest recente vlinderindexen en trends

Onder de grafiek vindt u ook knoppen waar de gegevens gedowload kunnen worden.

Artikelen in Vlinders

In het Tijdschrift Vlinders van De Vlinderstichting verschijnen regelmatig artikelen, met daarin resultaten uit het meetnet.