Nieuws | beheer

Code Rood voor het gentiaanblauwtje

16-sep-2017 · beheer Gentiaanblauwtje plaggen

In 2004 werd ervoor gewaarschuwd dat zonder wijziging van de trend het gentiaanblauwtje in 2020 zou verdwijnen. Zo’n vaart.. lees verder

Bermenoproep LTO beschadigt flora en..

23-aug-2017 · beheer Biodiversiteit maaien

De oproep van LTO Noord aan boeren om te klagen over bermbeheer is polariserend en uitermate slecht voor planten en dieren in.. lees verder

Klepelen helpt onze bermen naar de..

20-jun-2017 · beheer maaien

Het is geen prettig gezicht: bloeiende bermen waarin alle planten binnen enkele minuten verhakseld worden. Hier is de.. lees verder

Vluchtelingen helpen kleine..

24-jan-2017 · actie beheer KleineIJsvogelvlinder Vluchtelingen

Het was zaterdag een drukte van belang in het bijenbos. Vluchtelingen uit azc Oisterwijk werkten samen met de werkgroep.. lees verder

Kunnen vlinders tegen gefaseerd begrazen..

24-jan-2017 · beheer BruinDikkopje kalkgraslanden Stikstof

Op Zuid-Limburgse kalkhellingen liggen verspreid nog graslanden met hoge natuurwaarde. Zowel door het beëindigen van de.. lees verder

Meer vlinders dankzij vutters

5-jan-2017 · beheer BontDikkopje KleineIJsvogelvlinder Limburg

Bij het IVN in Weert is al jaren een Vuttersploeg actief. Mensen die geen baan meer hebben, maar nog graag lekker en nuttig.. lees verder

Klimaatbestendig heidebeheer in..

19-dec-2016 · beheer heide klimaat vennen

De noodzaak om in het natuurbeheer aandacht te besteden aan het toenemend risico op klimaatextremen werd dit voorjaar vooral.. lees verder

Vinger aan de pols van poelen

8-dec-2016 · beheer juffers Libellen poel

Er zijn de afgelopen twintig jaar enorm veel poelen aangelegd. Die zijn belangrijk voor libellen, amfibieën en veel andere.. lees verder

Klimaatbestendig heidebeheer

3-okt-2016 · beheer Gentiaanblauwtje klimaat KlimaatbestendigHeidebeheer

Klimaatextremen worden met de voortschrijdende opwarming steeds duidelijker zichtbaar. Na de extreme regenval in juni zitten.. lees verder

SNL-monitoring in Gelderland wegens..

6-apr-2016 · beheer EdeseHeide Kommavlinder monitoring

In 2015 heeft een groep enthousiaste vrijwilligers dagvlinders en sprinkhanen geïnventariseerd op de Edese Heide. De gegevens.. lees verder

Nieuwe populatie veldparelmoervlinder

25-mrt-2016 · beheer klimaat MelitaeaCinxia TienVoor12

In het voorjaar van 2016 werd in Zuid-Limburg een nieuwe populatie van de uiterst zeldzame veldparelmoervlinder ontdekt. En.. lees verder

Zet in de agenda: Vrijwilligersdag..

1-okt-2015 · beheer NoordBrabant vrijwilligers

Op vrijdag 27 mei 2016 vindt de Vrijwilligersdag Natuur Noord-Brabant 2016 plaats, voor vrijwilligers die zich in.. lees verder

Aan de slag voor de speerwaterjuffer

21-sep-2015 · beheer Speerwaterjuffer

De speerwaterjuffer is een zeer zeldzame libellensoort van matig voedselrijke, niet verzuurde vennen. De laatste bolwerkjes.. lees verder

Kennisdag: graslandbeheer voor insecten

26-jun-2015 · beheer Friesland graslanden

Op 21 augustus organiseert natuurbeheerder It Fryske Gea samen met De Vlinderstichting een kennisdag over graslandbeheer voor.. lees verder

Overleeft bruine eikenpage..

20-feb-2015 · begrazing beheer BruineEikenpage PWN

De bruine eikenpage is in Nederland een bedreigde dagvlinder, waarvan het Noord-Hollands Duinreservaat op dit moment de.. lees verder

Klimaatbestendig beheer op de heide

23-dec-2014 · beheer Gentiaanblauwtje heide klimaat

Een van de gevolgen van klimaatverandering is dat er meer extremen optreden zoals zomerdroogte of juist zware en langdurige.. lees verder

Actueel