Friese inventarisatie grote vuurvlinder

Vrijwilligers gezocht voor telling grote vuurvlinder

We willen in de maand juli eitjes en rupsen van de grote vuurvlinder gaan tellen. We hopen daarbij natuurlijk ook de knalrood gekleurde vlinder zelf te zien. Het gaat om twee gebieden, Rottige Meente en Brandemeer. De kennis van de verspreiding van deze vlinder hier is op dit moment onvoldoende. De Vlinderstichting, Staatsbosbeheer en enkele vrijwilligers van de grote vuurvlinder vinden het belangrijk om een inhaalslag te maken en een beter beeld te krijgen van de verspreiding in Friesland. De grote vuurvlinder is erg zeldzaam en we weten nu te weinig om de soort goed te kunnen beschermen. Ook de provincie Friesland vindt goede bescherming van deze soort belangrijk en gaf financiering om deze inventarisatie mogelijk te maken.
Jaarlijks worden door de huidige vrijwilligers eitelplots geteld; dit levert belangrijke informatie over de trends in aantallen. Door ad-hocwaarnemingen zien we de laatste jaren dat de grote vuurvlinder zich ook in oppervlakte uitbreidt, maar we kunnen dit niet goed volgen. We hopen op veel hulp zodat we van beide gebieden weer een goede telling krijgen. Help je mee?

Aanpak

In principe gaat het hierbij om twee keer enkele dagen (3 of 4) tellen in de periode 23 juli – 6 augustus. We tellen vooral eitjes, die zijn het gemakkelijkst te vinden. Op de eerste dag wordt gestart met een training. Hierbij leer je hoe te handelen, dus voorkennis is niet nodig. Er kunnen 15 tot maximaal 25 mensen meedoen. Het gaat om een buitenactiviteit, we verwachten dat dit goed uit te voeren is, passend binnen de huidige corona maatregelen. Wel zal extra aandacht worden gegeven aan de 1,5 meter en zal de voorbereidende instructie digitaal worden gegeven. Aangezien het om moerasgebied gaat en de temperaturen hier hoog kunnen zijn, moet je er rekening mee houden dat een goede conditie en geschikte schoenen of laarzen belangrijk zijn om de activiteit zonder ongemakken te kunnen voeren. 

Vervolg

Voor de jaarlijkse tellingen (bijvoorbeeld twee teldagen) worden nog  nieuwe vrijwilligers gezocht. Woon je in de buurt van deze gebieden, omgeving Heerenveen of Steenwijk? Wellicht is dit een goede kennismaking om te bedenken of je hier vaker bij wilt helpen.

Wil je meedoen?

Vul het aanmeldformulier hieronder in.

Aanmeldformulier

Je e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt voor deze inventarisatie.

Dit zijn reservedata voor als het slecht weer is in periode 1 of 2.