Hoogveen herstellen

Herstel door beheer

Hoogveenglanslibel, vlaggenschip van goed ontwikkelde veengebieden. Foto: Joep Krijnen. Hoogveenglanslibel, vlaggenschip van goed ontwikkelde veengebieden. Foto: Joep Krijnen.

Dat herstelmaatregelen werken, bewijst de hoogveenglanslibel. In het Wierdense Veld, een Natura2000 gebied tussen Nijverdal en Wierden, werd in 2015 de hoogveenglanslibel ontdekt. Deze libel is afhankelijk van goed ontwikkeld hoogveen en profiteert van de vernattingsmaatregelen die er de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden. De hoogveenglanslibel was alleen bekend van enkele hoogveengebieden op de grens met Duitsland, een locatie in Noord-Brabant en een locatie in Limburg. De laatste jaren worden er echter meer locaties ontdekt van deze libellensoort, onder andere het Aamsveen, een grensoverschrijdend hoogveengebied in het zuidoosten van de provincie Overijssel. In 2015 is daar de locatie van het Wierdense Veld bijgekomen, het is nu voor het eerst dat de libel zo ver westelijk in Overijssel is gevonden. De vondst van enkele larvehuidjes in het Wierdense Veld bevestigt dat het hier om een populatie gaat en niet om een incidentele waarneming.

Vlaggenschip van het hoogveen

De hoogveenglanslibel komt alleen voor in hoogveengebieden met een uitgebreide begroeiing met veenmossen en is te beschouwen als ‘vlaggenschip’ voor goed ontwikkelde veengebieden. De soort heeft zeven populaties in ons land en is een echte specialist van hoogvenen. In 2012 werd hij tijdens een inventarisatie van libellen op een hoogveentje van de gemeente Nunspeet gevonden. De hoogveenglanslibel was sinds de jaren dertig niet meer waargenomen op de Veluwe. Er was meer goed nieuws, want dat jaar werd ook voortplanting vastgesteld in het Meddose veen, onderdeel van het Korenburgerveen in de Achterhoek.

 

Helpt u mee?

Ook meehelpen de hoogveenglanslibel te beschermen? Steun dan het werk van De Vlinderstichting. Dankzij uw bijdrage kunnen wij zorgen dat bedreigde libellen niet uitsterven!

Help mee om libellen te beschermen

Meer lezen over de hoogveenglanslibel