Iepenpage

Steeds meer iepenpages

De iepenpage was tot een jaar of wat geleden maar bekend van een enkele locatie in Heerlen en Kerkrade in Limburg. Er waren nog wel wat incidentele meldingen uit Nijmegen en Eindhoven. In 2013 werd de vlinder in Winterswijk gemeld, en in 2016 in Amsterdam! Dankzij de aanleg van leefgebied krijgt de iepenpage nog meer kansen, en kan hij zich op den duur steeds verder uitbreiden.

Geschikt leefgebied

Bomen verdwenen

Voor het behoud van de iepenpage is het belangrijk dat er voldoende grote, bloeiende en vruchtdragende iepen zijn. De iepenpage brengt een groot deel van zijn leven door bovenin de boomkroon van een iep. Maar veel grote iepen zijn  verdwenen uit Nederland door de iepziekte.

Nieuwe aanplant

Een van de weinige populaties van de iepenpage die tot nu toe bekend is, is aanwezig in een aantal iepen in de stad Heerlen. De gemeente Heerlen neemt samen met De Vlinderstichting en andere partners maatregelen om meer geschikt leefgebied te maken. De gemeente Heerlen heeft nabij de bekende populatie al enkele jonge iepen aangeplant op aanraden van De Vlinderstichting.

Steeds meer iepenpages

Op een aantal plaatsen blijken resistente bomen te hebben overleefd, zoals bij Winterswijk. In 2013 werd De Vlinderstichting verrast door een melding van Jan Stronks, een vrijwilliger, die bij Winterswijk een iepenpage meldde. En in 2016 kwam er een melding uit Amsterdam! Deze melding geeft hoop dat de iepenpage op steeds meer plekken in Nederland aanwezig is.

Dankzij beheer

"Dankzij de aanplant van resistente iepen door gemeenten en andere beheerders, krijgt de iepenpage nog meer kansen", aldus Titia Wolterbeek, directeur van De Vlinderstichting. "Dat betekent dat op den duur de iepenpage zich nog verder uit zal kunnen breiden." Mogelijk kan de soort zich ook weer op andere plaatsen vestigen indien er meer iepen worden aangeplant als laan-, bos- of parkboom en markante iepen (terug)komen in het landschap.

Help mee

Ook meehelpen de iepenpage te beschermen? Steun dan het werk van De Vlinderstichting. Dankzij uw bijdrage kunnen wij zorgen dat bedreigde vlinders niet uitsterven!

Help mee om vlinders te beschermen

Meer lezen over de iepenpage