bleek beertje Nudaria mundana

Familie

spinneruilen (EREBIDAE)

Zeldzaamheid

Zeer zeldzaam. De soort kwam vroeger plaatselijk in de duinen voor; er zijn slechts enkele recente meldingen.

Rode lijst

verdwenen

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Eind juni-eind augustus in één generatie. De mannetjes komen geregeld op licht; de vrouwtjes worden zelden gezien.

Levenscyclus

Rups: augustus-juni. In het voorjaar kan de rups foeragerend, zonnend of onder een steen rustend worden aangetroffen. De rups verpopt zich in een losse cocon in een spleet of onder stenen.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Engelse naam

Muslin Footman

Duitse naam

Blankflügel-Flechtenbärchen

Franse naam

la Mondaine

Oud Nederlandse naam

bleke mosbeer

Meer

Toelichting Nederlandse naam

De aanduiding beertje heeft deze soort gemeen met de kleinere soorten uit de familie van de beervlinders (Arctiidae). De naam beervlinders heeft deze familie te danken aan het uiterlijk van de rupsen die dicht behaard zijn en daardoor aan een beer doen denken.
De vleugels van dit beertje zijn crèmekleurig en sterk doorschijnend hetgeen een bleke indruk tot gevolg heeft.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Nudaria: nudus is naakt, wijzend op de dunne laag schubben op de vleugels; 'alis omnibus denudatis'.
mundana: mundus is elegant, sierlijk; naar de tere verschijning die de vlinder is. Pickard dacht dat de naam komt van mundanus is met aarde, maar hij gaat dan voorbij aan het feit dat Linnaeus deze vlinder als pyralide beschreef en daar hoort de uitgang -ana bij.

Auteursnaam en jaartal

(Linnaeus, 1761)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 10-12 mm. Een klein broos, crèmekleurig beertje met sterk doorschijnende vleugels. Over de voorvleugel lopen twee donkere dwarslijnen, waarvan vooral de binnenste ruwweg een V-vorm heeft. De achtervleugel is effen.

Kenmerken rups

Tot 12 mm; lichaam lichtgrijs met zwarte tekening, bedekt met zwarte haarborsteltjes, die op kleine verheven wratjes staan ingeplant; over de rug een rij dubbele gele vlekjes; segment zeven met een grote, fluweelzwarte vlek op het midden van de rugzijde; kop zwartachtig.

Gelijkende soorten vlinder

Zie het rondvleugelbeertje (Thumata senex).

Gelijkende soorten vlinder

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

Vooral open steenachtige plaatsen en struwelen.

Planten

(Korst)mossen op vochtige stenen, paaltjes en stammen of takken van geïsoleerde bosjes.

Waardplant

Bladmos
Bryophyta

Gewoon korstmos
Hypogymnia

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie spinneruilen (EREBIDAE)

Alle soorten uit deze familie