bruine eenstaart Drepana curvatula

Een gewone soort van vochtige gebieden met els of berk is de bruine eenstaart.
Familie
eenstaartjes (DREPANIDAE)
Onderfamilie
Drepaninae / Drepana curvatula
Groep
Nachtvlinder die nachtactief is
Hoe moeilijk te herkennen
(goed op gelijkende soorten letten)
Zeldzaamheid

Algemeen. Komt verspreid over het hele land voor; heeft een voorkeur voor vochtige gebieden. RL: niet bedreigd.

Rode lijst
niet bedreigd

Verspreiding
Vliegtijd
Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 16-21 mm. EDe voor- en achtervleugel van dit eenstaartje zijn bruin en hebben ongeveer dezelfde kleur; verse vlinders hebben soms een sterke lila tint. Evenals bij de berkeneenstaart (D. falcataria) is van de vele dwarslijnen de buitenste dwarslijn het meest opvallend, en karakteristiek doordat deze richting de vleugelpunt loopt. Kenmerkend is dat de lijn zich op de achtervleugel lijkt voor te zetten. Op de achtervleugel bevindt zich een relatief kleine donkere vlek, met daarnaast één of soms twee kleinere vlekjes.

Gelijkende soorten vlinder

Zie de berkeneenstaart (D. falcataria) en de linde-eenstaart (Sabra harpagula).

Bekijk de gedetailleerde verschillen met illustraties tussen de twee Drepana-soorten.

linde-eenstaart
Sabra harpagula
DREPANIDAE: Drepaninae

berkeneenstaart
Drepana falcataria
DREPANIDAE: Drepaninae

Gelijkende soorten rups

Berkeneenstaart (Drepana falcataria). De scheiding tussen de donkere bovenkant en groene zijkant is bij berkeneenstaart scherp en contrastrijk, bij bruine eenstaart is die scheiding wat diffuus.

N.B.: vergelijk behalve de uiterlijke kenmerken ook de tijd van het jaar waarin de rupsen voorkomen, het habitat en de waardplant(en).

berkeneenstaart
Drepana falcataria
DREPANIDAE: Drepaninae

Vliegtijd en gedrag

Half april-eind augustus in twee generaties. Zowel de mannetjes als de vrouwtjes zijn ´s nachts actief en komen op licht.

Levenscyclus

Rups: mei-begin oktober. De soort overwintert als pop tussen bladeren.

Waardplanten

Els en berk.

Habitat

(Broek)bossen met els of berk.

Zeldzaamheid

Algemeen. Komt verspreid over het hele land voor; heeft een voorkeur voor vochtige gebieden. RL: niet bedreigd.

België

Vrij algemeen. Vooral wijdverbreid in het oosten van het land. Breidt zich uit in het westen; zeer zeldzaam in West-Vlaanderen.

Mondiaal

Van Noord-Spanje via West-Europa (niet op de Britse eilanden), Midden-Europa en de Noord-Balkan, alsmede delen van Noord-Europa, de Baltische staten en Rusland tot Oost-Azië, Korea en Japan. Op de Balkan in het noorden van het vroegere Joegoslavië, Hongarije en Roemenië. Zou in de Alpen en zuidelijk van de Alpen ontbreken. In Scandinavië tot de 64e breedtegraad. Volgens Schmidt (1991) zouden er ook meldingen uit Portugal zijn.

Trend op lange en korte termijn
Onderstaande grafieken tonen de verandering in de talrijkheid van de soort in de loop van de tijd. De eerste grafiek geeft het verloop over de hele periode waarvan we waarnemingen hebben. Omdat de oude gegevens vaak niet erg nauwkeurig zijn (geen aantallen) en incompleet (nadruk op zeldzame soorten) wordt hier de presentie afgebeeld. De tweede grafiek laat het verloop zien van de prestatie van de soort in de laatste dertig jaar. Wat presentie en prestatie precies zijn, en hoe ze worden berekend kunt u lezen op de pagina De berekeningen.
Verspreiding in Nederland in vier perioden
Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.
voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - feb 2016
Engelse naam
Dusky Hook-tip
Duitse naam
Erlen-Sichelflügler
Franse naam
la Cintrée , l'Incurvé
Synoniemen
Platypteryx curvatula
Toelichting Nederlandse naam

De rupsen van de Drepaninae hebben een puntvormig uiteinde: het eenstaartje.
Bruine eenstaart is een oude naam en de vlinder is inderdaad bruin.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Drepana: drepanon is een hoek in de vorm van een sikkel hetgeen natuurlijk met de vleugelvorm te maken heeft.
curvatula: curvatula is een verkleinwoord van curvatura en betekent een buiging, een bocht; ook hier wordt verwezen naar de vorm van de voorvleugels.

Auteursnaam en jaartal
(Borkhausen, 1790)

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie eenstaartjes (DREPANIDAE)

braamvlinder
Thyatira batis

witte eenstaart
Cilix glaucata

tweestip-orvlinder
Ochropacha duplaris

gele eenstaart
Watsonalla binaria

eiken-orvlinder
Cymatophorina diluta

peppel-orvlinder
Tethea ocularis

alle soorten uit deze familie