geoogde w-uil Lacanobia contigua

Familie
uilen (NOCTUIDAE)
Onderfamilie
Hadeninae / Lacanobia contigua
Groep
Nachtvlinder die nachtactief is
Hoe moeilijk te herkennen
(goed op gelijkende soorten letten)
Zeldzaamheid

Zeldzaam. Komt verspreid en lokaal voor in de duinen en op de zandgronden in het binnenland. RL: bedreigd.

Rode lijst
bedreigd

Verspreiding
Vliegtijd
Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 16-19 mm. Opvallend is het gemarmerde uiterlijk van de voorvleugel dat veroorzaakt wordt door diverse witachtige vlekken op een grijsachtige ondergrond en de vaak rozeachtige of oranjebruine tint. Het beste kenmerk is een duidelijke witachtige V die in rusthouding over de beide voorvleugels te zien is. Deze V wordt gevormd door de witte ringvlekken, de witte vlekken in de binnenrandhoeken en de daartussen liggende langwerpige lichte vlekken. Net als bij de andere Lacanobia-soorten heeft de golflijn in het midden een duidelijke W.

Kenmerken rups

Tot 40 mm; lichaam varieert in kleur van groen tot roodachtig bruin met een groene zweem; over de rug drie rijen purperachtig bruine of zwartachtige lengtebalkjes; over de witte spiraculae een purperachtig bruine lengtestreep, waaronder een witachtige of lichtgroene lengteband van variabele breedte; kop groenachtig bruin.

Gelijkende soorten vlinder

Ziede  brede-w-uil (L. w-latinum) en de w-uil (L. thalassina).

brede-w-uil
Lacanobia w-latinum
NOCTUIDAE: Hadeninae

w-uil
Lacanobia thalassina
NOCTUIDAE: Hadeninae

Vliegtijd en gedrag

Mei-eind juli in één generatie. De vlinders komen op licht en op smeer.

Levenscyclus

Rups: juli-oktober. De rups, die in een groene en een bruine vorm voorkomt, foerageert zowel ´s nachts als overdag. De soort overwintert als pop in een cocon in de grond.

Waardplanten

Diverse kruidachtige planten, struiken en loofbomen, waaronder berk, wilg, eik, brem, verfbrem, struikhei, wilde gagel, kamperfoelie en adelaarsvaren.

Habitat

Heiden en bossen.

Zeldzaamheid

Zeldzaam. Komt verspreid en lokaal voor in de duinen en op de zandgronden in het binnenland. RL: bedreigd.

België

Zeer zeldzaam. Slechts een handvol recente waarnemingen uit Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant, Namen en Luxemburg.

Mondiaal

Van Spanje noord- en oostwaarts via heel Europa en de gematigde zone tot Oost-Azië (Japan). In Europa naar het noorden tot Midden-Scandinavië en naar het zuiden tot het Middellandse Zeegebied (inclusief Italië en Griekenland) en verder via de Kaukasus tot de Midden-Aziatische gebergten.

Trend op lange en korte termijn
Onderstaande grafieken tonen de verandering in de talrijkheid van de soort in de loop van de tijd. De eerste grafiek geeft het verloop over de hele periode waarvan we waarnemingen hebben. Omdat de oude gegevens vaak niet erg nauwkeurig zijn (geen aantallen) en incompleet (nadruk op zeldzame soorten) wordt hier de presentie afgebeeld. De tweede grafiek laat het verloop zien van de prestatie van de soort in de laatste dertig jaar. Wat presentie en prestatie precies zijn, en hoe ze worden berekend kunt u lezen op de pagina De berekeningen.
Verspreiding in Nederland in vier perioden
Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.
voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - feb 2016
Engelse naam
Beautiful Brocade
Duitse naam
Pfeilflecken-Kräutereule
Franse naam
la Noctuelle contiguë
Synoniemen
Mamestra contigua, Hadena contigua, Polia contigua
Toelichting Nederlandse naam

De w-uilen zijn Lacanobia-soorten en hebben tegen de achterrand van de voorvleugel een duidelijke w.
De ogen worden gevormd door de ronde vlekken.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Lacanobia: een foute schrijfwijze van lachanobia; lakhana is groenten en bioo is leven. Het oorspronkelijke genus was uitgebreider en omvatte ook een aantal groente-eters, zoals M. brassicae.
contigua: contiguus is rakend aan, naast. Bedoeld wordt dichtbij D. trifolii die na contigua komt. Beide waren geplaatst in een groep waarvan de rupsen fourageerden op de ganzevoetfamilie. Zo redeneert althans Pickard. Spuler en Macleod hebben weer andere soorten op het oog waar contigua zo dichtbij stond.

Auteursnaam en jaartal
(Denis & Schiffermüller, 1775)

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie uilen (NOCTUIDAE)

kompassla-uil
Hecatera dysodea

heremietuil
Ipimorpha retusa

sierlijke voorjaarsuil
Orthosia gracilis

duinworteluil
Agrotis ripae

moerasbreedvleugeluil
Diarsia dahlii

grote worteluil
Agrotis ipsilon

alle soorten uit deze familie