geoogde w-uil Lacanobia contigua

Familie

uilen (NOCTUIDAE)

Zeldzaamheid

Zeldzaam. Komt verspreid en lokaal voor in de duinen en op de zandgronden in het binnenland. RL: bedreigd.

Rode lijst

bedreigd

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Mei-eind juli in één generatie. De vlinders komen op licht en op smeer.

Levenscyclus

Rups: juli-oktober. De rups, die in een groene en een bruine vorm voorkomt, foerageert zowel ´s nachts als overdag. De soort overwintert als pop in een cocon in de grond.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Engelse naam

Beautiful Brocade

Duitse naam

Pfeilflecken-Kräutereule

Franse naam

la Noctuelle contiguë

Synoniemen

Mamestra contigua, Hadena contigua, Polia contigua

Meer

Toelichting Nederlandse naam

De w-uilen zijn Lacanobia-soorten en hebben tegen de achterrand van de voorvleugel een duidelijke w.
De ogen worden gevormd door de ronde vlekken.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Lacanobia: een foute schrijfwijze van lachanobia; lakhana is groenten en bioo is leven. Het oorspronkelijke genus was uitgebreider en omvatte ook een aantal groente-eters, zoals M. brassicae.
contigua: contiguus is rakend aan, naast. Bedoeld wordt dichtbij D. trifolii die na contigua komt. Beide waren geplaatst in een groep waarvan de rupsen fourageerden op de ganzevoetfamilie. Zo redeneert althans Pickard. Spuler en Macleod hebben weer andere soorten op het oog waar contigua zo dichtbij stond.

Auteursnaam en jaartal

(Denis & Schiffermüller, 1775)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 16-19 mm. Opvallend is het gemarmerde uiterlijk van de voorvleugel dat veroorzaakt wordt door diverse witachtige vlekken op een grijsachtige ondergrond en de vaak rozeachtige of oranjebruine tint. Het beste kenmerk is een duidelijke witachtige V die in rusthouding over de beide voorvleugels te zien is. Deze V wordt gevormd door de witte ringvlekken, de witte vlekken in de binnenrandhoeken en de daartussen liggende langwerpige lichte vlekken. Net als bij de andere Lacanobia-soorten heeft de golflijn in het midden een duidelijke W.

Kenmerken rups

Tot 40 mm; lichaam varieert in kleur van groen tot roodachtig bruin met een groene zweem; over de rug drie rijen purperachtig bruine of zwartachtige lengtebalkjes; over de witte spiraculae een purperachtig bruine lengtestreep, waaronder een witachtige of lichtgroene lengteband van variabele breedte; kop groenachtig bruin.

Gelijkende soorten vlinder

Ziede  brede-w-uil (L. w-latinum) en de w-uil (L. thalassina).

Gelijkende soorten vlinder

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

Heiden en bossen.

Planten

Diverse kruidachtige planten, struiken en loofbomen, waaronder berk, wilg, eik, brem, verfbrem, struikhei, wilde gagel, kamperfoelie en adelaarsvaren.

Waardplant

Berk
Betula

Struikhei
Calluna

Brem
Cytisus

Kamperfoelie
Lonicera

Gagel
Myrica

Adelaarsvaren
Pteridium

Eik
Quercus

Wilg
Salix

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie uilen (NOCTUIDAE)

Alle soorten uit deze familie