getekende rozenspanner Anticlea derivata

Familie

spanners (GEOMETRIDAE)

Zeldzaamheid

Vrij zeldzaam. Een soort die verspreid en lokaal voorkomt op de zandgronden in het binnenland en in de duinen. RL: gevoelig.

Rode lijst

gevoelig

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Eind maart-eind mei in één generatie. De vlinders vliegen vanaf de schemering en komen op licht. Overdag zijn ze gemakkelijk op te jagen.

Levenscyclus

Rups: half mei-juli. De soort overwintert als pop in een cocon in losse aarde.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Engelse naam

Streamer

Duitse naam

Schwarzbinden-Rosen-Blattspanner

Franse naam

la Cidarie dérivée , la Violette

Synoniemen

Coenotephria derivata, Cidaria derivata, Anticlea nigrofasciaria, Larentia nigrofasciaria

Meer

Toelichting Nederlandse naam

Rozen zijn de waardplanten van deze spannersoort bovendien is deze vlinder is bijzonder fraai getekend.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Anticlea: Anticlea is de moeder van Ulysses die in droefheid stierf vanwege zijn lange afwezigheid door de Trojaanse oorlog.
derivata: derivo is afwenden, afbuigen van een rivier (rivus); de postmediane lijn buigt af naar de achterrand en geeft zo vorm aan de kenmerkende tekening van deze soort.

Auteursnaam en jaartal

(Denis & Schiffermüller, 1775)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 14-16 mm. Een opvallend getekende, grijze of bruinachtig grijze spanner; verse exemplaren hebben vaak een violette tint. De tamelijk afgeronde voorvleugel heeft een brede lichte middenband die aan de binnenzijde afgezet is met een opvallend dikke zwarte lijn. De buitenrand van de middenband is vanaf de voorrand tot bijna halverwege de vleugel donker gekleurd, maakt daar een scherpe bocht in de richting van de achterrand, knikt weer terug in de richting van de binnenrand en vervaagt vervolgens. De tekening is weinig variabel, de kleur van de lichte middenband kan variëren van witachtig tot grijs of bruin.

Kenmerken rups

Tot 26 mm; lichaam helder groen met smalle gele ringen tussen de segmenten; over het midden van de rug loopt een gebroken, brede, purperachtig rode of bruine middenstreep, die met een over één van de laatste segmenten lopende dwarsband een T vormt; kop purperachtig rood met een groene zweem.

Gelijkende soorten vlinder

Zou verward kunnen worden met afgevlogen exemplaren van de berberisspanner (Pareulype berberata); deze heeft echter geen grijze maar een bruinachtige tint.

Gelijkende soorten vlinder

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

Open bossen, brede bospaden, bosranden, duinen, struwelen en tuinen.

Planten

Diverse soorten rozen zoals egelantier, duinroos en hondsroos.

Waardplant

Roos
Rosa

Actualiteiten

Ontdek meer

Tijdschriften

Soorten uit dezelfde familie spanners (GEOMETRIDAE)

Alle soorten uit deze familie