streepstipspanner Idaea humiliata

Familie

spanners (GEOMETRIDAE)

Zeldzaamheid

Vrij zeldzaam. Komt vrijwel uitsluitend voor in de duinen ten zuiden van Egmond; heel soms een waarneming uit het binnenland. RL: niet bedreigd.

Rode lijst

niet bedreigd

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Begin juni-eind juli in één generatie. De vlinders vliegen rond zonsondergang en zonsopkomst.

Levenscyclus

Rups: augustus-mei. De soort overwintert als jonge rups en verpopt zich in een cocon op de grond.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Engelse naam

Isle of Wight Wave

Duitse naam

Braunrandiger Zwergspanner

Franse naam

la Salie , la Phalène à côte rousse

Synoniemen

Acidalia humiliata, Sterrha humiliata, Acidalia osseata

Meer

Toelichting Nederlandse naam

De stipspanners hebben een meer of minder duidelijke middenstip op voor- en ook vaak op achtervleugels. Nagenoeg alle Scopula's en Idaea's zijn stipspanners.
De roodachtig bruine voorrandstreep is kenmerkend voor deze stipspanner. Meer over Nederlandse namen

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Idaea: idaios heeft betrekking op de berg Ida, de uitzichtplaats van waaruit de goden en godinnen de gevechten rond Troje volgden.
humiliata: humilis is bij de grond, klein, laag, onbelangrijk. Het is niet duidelijk welke betekenins hier van toepassing zou moeten zijn. Het is een kleine en laag vliegende soort zonder veel kleur.

Auteursnaam en jaartal

(Hufnagel, 1767)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 9-11 mm. Goed te herkennen aan de roodachtig bruine voorrand van de voorvleugel. De vleugels zijn vrij smal, meestal heel licht bruin met een enigszins gele tint, maar soms ook meer grijsachtig van kleur. De franjelijn bestaat uit een zeer fijne, nauwelijks onderbroken donkere lijn, die vooral met een loep goed te zien is.

Gelijkende soorten vlinder

Lijkt op de dwergstipspanner (I. fuscovenosa); deze mist echter de kenmerkende roodachtig bruine voorrand.

Bekijk de gedetailleerde verschillen met illustraties tussen Idaea humiliata en I. fuscovenosa.

Gelijkende soorten vlinder

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

Bosranden, open plaatsen in vochtige bossen, randen van heidegebieden en duinen.

Planten

Diverse kruidachtige planten, waaronder zuring, paardenbloem en tijm.

Waardplant

Zuring
Rumex

Paardenbloem
Taraxacum

Tijm
Thymus

Actualiteiten

Ontdek meer

Tijdschriften

Soorten uit dezelfde familie spanners (GEOMETRIDAE)

Alle soorten uit deze familie