tweekleurige grasuil Apamea illyria

Familie
uilen (NOCTUIDAE)
Onderfamilie
Hadeninae / Apamea illyria
Groep
Nachtvlinder die nachtactief is
Hoe moeilijk te herkennen
(moeilijk tot zeer moeilijk te determineren)
Zeldzaamheid

Van deze soort zijn slechts enkele waarnemingen bekend uit de vorige eeuw.

Rode lijst
incidenteel

Verspreiding
Vliegtijd
Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 13-15 mm. Deze uil lijkt sterk op de rietgrasuil (A. unanimis), maar is iets groter. Het donkere middenveld loopt, in tegenstelling tot bij de rietgrasuil, niet smaller toe richting de binnenrand, maar is bij de voorrand en de binnenrand ongeveer even breed. Bovendien is de grondkleur van de voorvleugel veel lichter, enigszins kaneelkleurig.

Gelijkende soorten vlinder

De grondkleur van de rietgrasuil (A. unanimis) is grijsbruin en op de achtervleugel bevindt zich een duidelijke grote donkere middenstip die bij de tweekleurige grasuil ontbreekt.

Bekijk de gedetailleerde verschillen met illustraties tussen Apamea illyria en A. unanimis en de beide Mesapamea-soorten.

rietgrasuil
Apamea unanimis
NOCTUIDAE: Hadeninae

Vliegtijd en gedrag

In het buitenland: begin mei-half juli in één generatie.

Levenscyclus

Rups: in het buitenland september-maart. Jonge rupsen leven tussen samengesponnen grashalmen. Grotere rupsen verbergen zich overdag bij de bodem in opgerolde bladeren en klimmen ’s nachts omhoog om te foerageren. De verpopping vindt plaats in een licht spinsel tussen plantendelen, in de grond of onder mos. De soort overwintert als rups en is bij zacht weer soms actief.

Waardplanten

In het buitenland: diverse grassen zoals struisriet en bochtige smele.

Zeldzaamheid

Van deze soort zijn slechts enkele waarnemingen bekend uit de vorige eeuw.

België

Zeer zeldzaam en lokaal ten zuiden van Samber en Maas; recente waarnemingen ontbreken.

Mondiaal

Europa en Klein-Azië. Naar het noorden tot Midden-Scandinavië maar ontbreekt op de Britse eilanden. Naar het zuiden tot Noord-Spanje, Midden-Italië en Griekenland. Grote delen van Midden-Europa zijn in de 19e en 20e eeuw bezet geraakt.

Trend op lange en korte termijn
Onderstaande grafieken tonen de verandering in de talrijkheid van de soort in de loop van de tijd. De eerste grafiek geeft het verloop over de hele periode waarvan we waarnemingen hebben. Omdat de oude gegevens vaak niet erg nauwkeurig zijn (geen aantallen) en incompleet (nadruk op zeldzame soorten) wordt hier de presentie afgebeeld. De tweede grafiek laat het verloop zien van de prestatie van de soort in de laatste dertig jaar. Wat presentie en prestatie precies zijn, en hoe ze worden berekend kunt u lezen op de pagina De berekeningen.
Verspreiding in Nederland in vier perioden
Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.
voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - feb 2016
Duitse naam
Zweifarbige Grasbüscheleule
Toelichting Nederlandse naam

Alle grasuilen hebben een relatie met grassen.
Een paar sierlijke banden in twee verschillende bruine kleuren lopen dwars over de voorvleugels.Meer over Nederlandse namen

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Apamea: apamea is de naam van een stad in Klein-Azië waar Theodorus, een van de oude kerkvaders woonde; verder zonder enthomologische betekenis. Auteurs gebruikten wel vaker namen van steden in Klein-Azië en telkens met een kerkelijke achtergrond en zonder verdere enthomologische betekenis: Thyatira (Ochsenheimer) en nicaea (Prunner). Antiochus de Grote tekende in Apamea een vredesovereenkomst met de Romeinen (88 v.Ch) na de verloren slag bij Magnesia.

Auteursnaam en jaartal
Freyer, 1846

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie uilen (NOCTUIDAE)

witband-silene-uil
Hadena compta

absintmonnik
Cucullia absinthii

geoogde w-uil
Lacanobia contigua

veenheide-uil
Acronicta menyanthidis

zwarte-c-uil
Xestia c-nigrum

bruine breedvleugeluil
Diarsia brunnea

alle soorten uit deze familie