tweekleurige uil Hecatera bicolorata

Familie

uilen (NOCTUIDAE)

Zeldzaamheid

Vrij algemeen. Komt verspreid over het land voor. RL: kwetsbaar.

Rode lijst

kwetsbaar

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Eind mei-half september in één, soms twee generaties. De vlinders komen op licht en bezoeken bloemen. Overdag zijn ze vaak rustend aan te treffen op onder andere slangenkruid.

Levenscyclus

Rups: juni-oktober. De rups foerageert zowel ´s nachts als overdag op de bloemen en knoppen van de waardplant; kan overdag rustend aangetroffen worden op de bladeren of de bloemen. De soort overwintert als pop in een licht spinsel in de grond.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Engelse naam

Broad-barred White

Duitse naam

Hasenlatticheule

Franse naam

la Noctuelle sereine

Synoniemen

Mamestra bicolorata, Aetheria bicolorata, Hecatera biolorata, Hecatera serena, Mamestra serena, Lacanobia serena, Dianthoecia serena, Hadena serena, Agrotis serena, Polia serena

Meer

Toelichting Nederlandse naam

Twee kleuren beheersen de tekening: zwart (donker) ligt als een band dwars over de verder witte (lichte) vleugel.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Hecatera: Hecate is de god van de onderwereld. Deze naam heeft dezelfde achtergrond als die van Hadena en van Hada.
bicolorata: bi- is twee en coloratus is gekleurd; naar het donkere patroon op de witte ondergrond.

Auteursnaam en jaartal

(Hufnagel, 1766)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 13-15 mm. Het donkergrijze of zwartachtige middenveld, met daarin de licht gekleurde ringvlek en niervlek, steekt duidelijk af tegen de rest van de (grijsachtig) witte voorvleugel. In zeldzame gevallen is de grondkleur van de voorvleugel grijs, waardoor het middenveld minder duidelijk afsteekt. De voorvleugel heeft een rechte voorrand.

Gelijkende soorten vlinder

De kompassla-uil (H. dysodea) heeft een groenachtige tint en oranje vlekjes op de voorvleugel.

Gelijkende soorten vlinder

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

Vooral duinen en (ruige) graslanden; ook wegbermen en tuinen.

Planten

Vooral havikskruid, biggenkruid, streepzaad en melkdistel.

Waardplant

Streepzaad
Crepis

Havikskruid
Hieracium

Biggenkruid
Hypochaeris

Melkdistel
Sonchus

Tijdschriften

Soorten uit dezelfde familie uilen (NOCTUIDAE)

Alle soorten uit deze familie