voorjaarserebia Erebia medusa

Familie

aurelia's (NYMPHALIDAE)

Zeldzaamheid

Een dwaalgast die vier keer in Nederland is waargenomen. De dichtstbijzijnde populaties bevinden zich in de Ardennen en in de Eifel.

Rode lijst

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Half mei-eind juni in één generatie.

Levenscyclus

De soort overwintert als halfvolgroeide rups.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Engelse naam

Woodland Ringlet

Duitse naam

Rundaugen-Mohrenfalter

Franse naam

Le Franconien, Moiré brun, Moiré franconien

Meer

Toelichting wetenschappelijke naam

Erebia: erebus is de donkere afscheiding tussen de aarde en Hades, de onderwereld; vanwege het donkere uiterlijk van de vlinders.

Auteursnaam en jaartal

(Denis & Schiffermüller, 1775)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 19-23 mm. De vleugels zijn donkerbruin en hebben langs de achterrand een oranje band met daarin enkele zwarte oogvlekken; de meeste oogvlekken zijn witgekernd. De bovenkant van de vleugels is vrijwel gelijk aan de onderkant. Op de onderkant van de achtervleugel bevinden zich geen banden. De franje is niet geblokt.

Gelijkende soorten vlinder

Zie de zomererebia en de boserebia.

Gelijkende soorten vlinder

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

Vooral schrale droge (kalk)graslanden.

Planten

Waardplanten zijn diverse grassen, zoals rood zwenkgras, bergdravik en schapengras.

Waardplant

Kortsteel
Brachypodium

Zegge
Carex

Zwenkgras
Festuca

Timoteegras
Phleum

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie aurelia's (NYMPHALIDAE)

Alle soorten uit deze familie