Scheefbloemwitje Pieris mannii

Een nieuwkomer met een voorkeur voor rotstuintjes met scheefbloem
Familie
witjes (PIERIDAE)
Onderfamilie
/ Pieris mannii
Groep
Dagvlinder
Hoe moeilijk te herkennen
Zeldzaamheid

Op 27 september 2015 voor het eerst in Nederland gevonden op de Sint Pietersberg bij Maastricht. Enkele weken later bleek dat al op 22 juli 2015 een exemplaar is gefotografeerd in Posterholt (Limburg).

Rode lijst
nieuwkomer

Verspreiding
Vliegtijd
Gelijkende soorten vlinder

Geen resultaten.

België

Nog niet waargenomen, maar verwacht wordt dat dit binnenkort zal gaan gebeuren.

Europa

Van oorsprong: berggebieden in Midden- en Zuid Europa. Vanaf 2008 zich snel uitbreidend in noordelijke richting via het Rijndal. In 2015 gevorderd tot een lijn van Maastricht, via Posterholt naar Leverkusen/Keulen en dan naar het uiterste zuiden van Nedersaksen bij Osnabrück. Verder naar het oosten in Duitsland niet verder gemeld dan Beieren. Ook in NO Frankrijk en Luxemburg, ten dele daar met een andere ondersoort.

Trend op lange en korte termijn
Onderstaande diagrammen tonen de veranderingen van de talrijkheid in de loop van de tijd. De gegevens zijn afkomstig uit het Landelijk Meetnet Vlinders (CBS / De Vlinderstichting).
Verspreiding in Nederland in vier perioden
Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in het waarnemingbestand Noctua. Hoe die berekeningen worden uitgevoerd staat te lezen op de pagina De berekeningen.
voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - 2015
Zeldzaamheid
Engelse naam
Southern small white
Duitse naam
Karstweißling
Toelichting Nederlandse naam

Een van de veel gebruikte waardplanten van de rups is scheefbloem.

Meer over Nederlandse namen

Auteursnaam en jaartal
(MAYER, 1851)
Ondersoorten

Pieris mannii alpigena VERITY, 1911 is de ondersoort die zich nu in Duitsland snel uitbreidt en inmiddels ook Nederland bereikt heeft.
Pieris mannii andegava DELAHAYE, 1910 leek uitgestorven, maar is recent in Zuid Luxemburg teruggevonden.

Tijdschriften

Projecten

Geen resultaten.

Soorten uit dezelfde familie witjes (PIERIDAE)

citroenvlinder
Gonepteryx rhamni

oranje luzernevlinder
Colias croceus

groot geaderd witje
Aporia crataegi

steppeluzernevlinder
Colias chrysotheme

Scheefbloemwitje
Pieris mannii

alle soorten uit deze familie