groenbandspanner Hydriomena impluviata

De groenbandspanner heeft een karakteristieke bocht in de voorrand van de voorvleugel, die schouder wordt genoemd.
Familie
spanners (GEOMETRIDAE)
Onderfamilie
Larentiinae / Hydriomena impluviata
Groep
Nachtvlinder die zowel dagactief als nachtactief is
Hoe moeilijk te herkennen
(goed op gelijkende soorten letten)
Zeldzaamheid

Algemeen. Komt verspreid over het hele land voor. RL: gevoelig.

Rode lijst
gevoelig

Verspreiding
Vliegtijd
Kenmerken

Kenmerk: Voorvleugellengte: 13-16 mm. Deze spanner heeft net als de variabele spanner (H. furcata) een karakteristieke schouder. In en bij de vleugelpunt bevinden zich twee of drie korte schuin achter elkaar liggende puntige streepjes en soms een schuin streepje in de uiterste vleugelpunt. Hoewel ook dit een variabele soort is, zijn de meeste exemplaren grijs of groenachtig grijs met een tamelijk brede witachtig grijze middenband; roodachtig gekleurde vormen komen niet voor.

Gelijkende soorten vlinder

Zie de variabele spanner (H. furcata).

Gelijkende soorten vlinder

variabele spanner
Hydriomena furcata

Levenscyclus

Rups: juli-oktober. De rups foerageert ´s nachts en verbergt zich overdag tussen samengesponnen bladeren. De soort overwintert als pop, vaak onder losse schors van de waardplant.

Waardplanten

Diverse loofbomen, met een voorkeur voor els.

Habitat

Habitat: Vooral vochtige bossen en struwelen op vochtige plaatsen.

Vliegtijd en gedrag

Eind april-eind juli in één generatie; in gunstige jaren is een partiële tweede generatie in september mogelijk. De vlinders komen op licht. Ze vliegen soms overdag en zijn gemakkelijk van bladeren en boomstammen op te jagen.

België

Vrij algemeen in het hele land.

Mondiaal

Niet zo ver naar het oosten als H. furcata; niet op IJsland en niet in enig land van Centraal-Azië; ook niet in Noord-Amerika.

Trend op lange en korte termijn
Onderstaande grafieken tonen de verandering in de talrijkheid van de soort in de loop van de tijd. De eerste grafiek geeft het verloop over de hele periode waarvan we waarnemingen hebben. Omdat de oude gegevens vaak niet erg nauwkeurig zijn (geen aantallen) en incompleet (nadruk op zeldzame soorten) wordt hier de presentie afgebeeld. De tweede grafiek laat het verloop zien van de prestatie van de soort in de laatste dertig jaar. Wat presentie en prestatie precies zijn, en hoe ze worden berekend kunt u lezen op de pagina De berekeningen.
Verspreiding in Nederland in vier perioden
Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in het waarnemingbestand Noctua. Hoe die berekeningen worden uitgevoerd staat te lezen op de pagina De berekeningen.
voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - feb 2016
Zeldzaamheid
Engelse naam
May Highflyer
Duitse naam
Erlen-Palpenspanner
Franse naam
la Larentie arrosée
Oud Nederlandse naam
groen gebandeerde vlinder
Synoniemen
Cidaria impluviata, Hydriomena autumnalis, Larentia autumnalis, Hydriomena coerulata, Cidaria coerulata, Larentia coerulata, Cidaria trifasciata
Toelichting Nederlandse naam

De bandspanners hebben een bandtekening dwars over de vleugels.
Voor deze soort is groen gebandeerde vlinder een al lang bestaande naam die al gebruikt wordt door Ter Haar in 'Onze vlinders' (begin vorige eeuw).

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Hydriomena: hudria = een watervoorraad en meno = heeft te maken met.
impluviata: impluvium is een vierkant waterbassin midden in een Romeins huis waar regenwater naartoe werd geleid. De rups leeft in een spinsel op els en iedereen die wel eens gewerkt heeft met spinsels weet dat die regenwater (pluvia) kunnen vasthouden. Dat is ook de ervaring van Dennis & Schiffermüller geweest en het kan goed zijn dat Hübner iets dergelijks voor ogen had met zijn Hydriomena.

Auteursnaam en jaartal
(Denis & Schiffermüller, 1775)

Nieuws

Geen resultaten.

Tijdschriften

Geen resultaten.

Projecten

Geen resultaten.

Soorten uit dezelfde familie spanners (GEOMETRIDAE)

roodbruine walstrospanner
Catarhoe rubidata

witroze stipspanner
Scopula emutaria

meidoornspanner
Theria primaria

zomervlinder
Geometra papilionaria

vlekstipspanner
Idaea dimidiata

bruine grijsbandspanner
Cabera exanthemata

alle soorten uit deze familie