bruine bergspanner Euphyia frustata

Familie
spanners (GEOMETRIDAE)
Onderfamilie
Larentiinae / Euphyia frustata
Groep
Nachtvlinder die nachtactief is
Hoe moeilijk te herkennen
(moeilijk tot zeer moeilijk te determineren)
Zeldzaamheid

Zeer zeldzaam. Een zwerver die slechts éénmaal (1990) in Drenthe is waargenomen.

Rode lijst
incidenteel

Verspreiding
Vliegtijd
Kenmerken

Kenmerk: Voorvleugellengte: 15-17 mm. Deze spanner heeft op de voorvleugel een patroon van vele gegolfde en getande dwarslijnen en groen tot bruingroen gekleurde dwarsbandjes afgewisseld met lichtgrijze lijnen of dwarsbandjes. Het lichte dwarsbandje in het middenveld bevat doorgaans een middenvlek en vaak twee karakteristieke streepjes die de aangrenzende groene dwarsbandjes met elkaar verbinden. Het groen kan snel naar geel verkleuren. De achtervleugel is licht bruinachtig grijs met een verdonkerde achterrand.

Gelijkende soorten vlinder

Lijkt enigszins op Epirrita-soorten en dan vooral op de bleke novemberspanner (Epirrita christyi), maar deze is volledig grijs getekend en heeft geen groen. Kan ook verward worden met de groene blokspanner (Acasis viretata). Bij deze laatste echter is, in plaats van een patroon van vele dwarsbandjes, duidelijk sprake van een driedeling in wortel-, midden- en zoomveld.

Gelijkende soorten vlinder

bleke novemberspanner
Epirrita christyi

groene blokspanner
Acasis viretata

Levenscyclus

In het buitenland: overwintering vindt in het popstadium plaats.

Waardplanten

In het buitenland: onder andere muur en walstro.

Vliegtijd en gedrag

In het buitenland: juli-augustus in één generatie.

België

Verdwenen. Vroeger bekend uit Luxemburg, maar al lang niet meer waargenomen.

Mondiaal

Van Noord-Afrika, het Iberisch Schiereiland en het Middellandse Zeegebied tot Klein-Azië. Niet op de Britse eilanden en niet in Noord-Europa. In Midden-Europa lokaal van België tot Polen en van Zwitserland tot de Karpaten.

Trend op lange en korte termijn
Onderstaande grafieken tonen de verandering in de talrijkheid van de soort in de loop van de tijd. De eerste grafiek geeft het verloop over de hele periode waarvan we waarnemingen hebben. Omdat de oude gegevens vaak niet erg nauwkeurig zijn (geen aantallen) en incompleet (nadruk op zeldzame soorten) wordt hier de presentie afgebeeld. De tweede grafiek laat het verloop zien van de prestatie van de soort in de laatste dertig jaar. Wat presentie en prestatie precies zijn, en hoe ze worden berekend kunt u lezen op de pagina De berekeningen.
Verspreiding in Nederland in vier perioden
Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in het waarnemingbestand Noctua. Hoe die berekeningen worden uitgevoerd staat te lezen op de pagina De berekeningen.
voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - feb 2016
Zeldzaamheid
Duitse naam
Gelbgrüner Winkelspanner
Franse naam
la Larentie frustre
Toelichting Nederlandse naam

Deze spanner leeft in bergachtige streken.
De grondkleur van deze vlinder is geelachtig bruin.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Euphyia: euphuia = er goed uitzien, lovend, prijzend.

Auteursnaam en jaartal
(Treitschke, 1828)

Nieuws

Geen resultaten.

Tijdschriften

Geen resultaten.

Projecten

Geen resultaten.

Soorten uit dezelfde familie spanners (GEOMETRIDAE)

schijn-sparspanner
Thera britannica

streepstipspanner
Idaea humiliata

bosbandspanner
Epirrhoe rivata

hoornbloemdwergspanner
Eupithecia pygmaeata

jeneverbesspanner
Thera juniperata

vierbandspanner
Xanthorhoe ferrugata

alle soorten uit deze familie