eiken-orvlinder Cymatophorina diluta

Familie

eenstaartjes (DREPANIDAE)

Zeldzaamheid

Vrij zeldzaam. De soort wordt voornamelijk in het oosten van het land gezien. RL: niet bedreigd.

Rode lijst

niet bedreigd

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Eind juli-begin oktober in één generatie. De vlinders vliegen vanaf de vroege schemering en komen op smeer; later in de nacht komen ze ook op licht.

Levenscyclus

Rups: mei-juli. De rups komt ´s nachts tevoorschijn vanuit samengesponnen bladeren om te foerageren en verpopt zich in een cocon op de grond tussen eikenbladeren. De soort overwintert als ei vastgehecht aan een twijg van de waardplant. Het uitkomen van het eitje vindt plaats na het uitlopen van de knoppen.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Engelse naam

Oak Lutestring

Duitse naam

Violettgrauer Eulenspinner

Franse naam

la Diluée, la Cymatophore délayée

Synoniemen

Cymatophorima diluta, Asphalia diluta, Polyploca diluta, Scodra diluta

Meer

Toelichting Nederlandse naam

Zeven soorten uit de onderfamilie Thyatirinae zijn bijeengevoegd onder de groepsnaam orvlinder (nadere toelichting zie bij de orvlinder, Tethea or). De eik is de enige waardplant van deze soort.

Meer over Nederlandse namen

Ondersoorten

 

Toelichting wetenschappelijke naam

Cymatophorima: kuma is een golf en phoreo is dragen; vanwege de golflijnen van dit genus dat vroeger veel uitgebreider was.
diluta: dilutes is schoon gewassen; vanwege de bleke kleur van de voorvleugels.

Auteursnaam en jaartal

(Denis & Schiffermüller, 1775)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 15-17 mm. Goed herkenbaar aan de twee duidelijke, zwartgerande, bruine dwarsbanden op de lichtgrijze voorvleugel. Er komen diverse kleurvarianten voor.

Gelijkende soorten vlinder

De orvlinder (Tethea or) heeft grijze dwarsbanden en vliegt vroeger in het jaar. Zie ook de peppel-orvlinder (T. ocularis).

Bekijk de gedetailleerde verschillen met illustraties tussen de Tethea- en Cymatophorina-soorten.

Gelijkende soorten vlinder

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

Vooral oude loofbossen met volgroeide eiken.

Planten

Eik.

Waardplant

Eik
Quercus

Tijdschriften

Soorten uit dezelfde familie eenstaartjes (DREPANIDAE)

Alle soorten uit deze familie