florida-uil Spodoptera exigua

Familie

uilen (NOCTUIDAE)

Zeldzaamheid

Zeldzaam. Een trekvlinder uit Zuid-Europa waarvan bijna jaarlijks enkele exemplaren worden waargenomen, vooral in de zuidelijke kuststreek. Komt veel voor in gebieden met glastuinbouw, waar de soort soms een plaag kan zijn in kassen.

Rode lijst

trekvlinder

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Deze trekvlinder wordt vooral gezien in de maanden juni-oktober. De vlinders komen zowel op licht als op smeer en bezoeken honingdauw en bloemen van onder andere vlinderstruik en klimop.

Levenscyclus

In warmere streken is deze soort het hele jaar door actief; in de Benelux worden rupsen in de periode juli-november waargenomen.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Engelse naam

Small Mottled Willow

Duitse naam

Orangefleck-Seidenglanzeule, Knöterich-Seidenglanzeule

Franse naam

la Noctuelle exiguë

Synoniemen

Caradrina exigua, Laphygma exigua

Meer

Toelichting Nederlandse naam

De eerste exigua's die in Nederland werden aangetroffen, zaten in een partij Gerbera's geïmporteerd uit Florida. Pas later kwam deze soort naar ons land als trekvlinder uit het zuiden.
In tuinbouwkringen heet deze vlinder floridamot.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Spodoptera: spodos is asdeeltjes, stof en pteron is een vleugel. De grondkleur is grijs en korrelig.
exigua: exiguus is klein. De vleugelwijdte is kleiner dan die van nabije familieleden.

Auteursnaam en jaartal

(Hübner, 1808)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 13-14 mm. Deze dofbruine uil heeft een opvallend smalle voorvleugel en een karakteristieke rusthouding waarin de vleugels enigszins rond het lichaam gedrapeerd worden. De niervlek en de ringvlek zijn lichtroze of oranje van kleur.

Gelijkende soorten vlinder

De huisuil (Caradrina clavipalpis) heeft een bredere voorvleugel met vier duidelijke zwarte stippen langs de voorrand en van de niervlek is in elk geval de binnenste lob donkerbruin.

Gelijkende soorten vlinder

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

In het oorspronkelijke leefgebied vooral warme hellingen en bosranden.

Planten

Allerlei kruidachtige planten, waaronder paardenbloem, zuring, kruiskruid en stalkruid. In kassen ook op o.a. tomaat, paprika en roos.

Waardplant

Stalkruid
Ononis

Roos
Rosa

Zuring
Rumex

Kruiskruid
Senecio

Nachtschade
Solanum

Paardenbloem
Taraxacum

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie uilen (NOCTUIDAE)

Alle soorten uit deze familie