florida-uil Spodoptera exigua

Familie
uilen (NOCTUIDAE)
Onderfamilie
Hadeninae / Spodoptera exigua
Groep
Nachtvlinder die nachtactief is
Hoe moeilijk te herkennen
(goed op gelijkende soorten letten)
Zeldzaamheid

Zeldzaam. Een trekvlinder uit Zuid-Europa waarvan bijna jaarlijks enkele exemplaren worden waargenomen, vooral in de zuidelijke kuststreek. Komt veel voor in gebieden met glastuinbouw, waar de soort soms een plaag kan zijn in kassen.

Rode lijst
trekvlinder

Verspreiding
Vliegtijd
Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 13-14 mm. Deze dofbruine uil heeft een opvallend smalle voorvleugel en een karakteristieke rusthouding waarin de vleugels enigszins rond het lichaam gedrapeerd worden. De niervlek en de ringvlek zijn lichtroze of oranje van kleur.

Gelijkende soorten vlinder

De huisuil (Caradrina clavipalpis) heeft een bredere voorvleugel met vier duidelijke zwarte stippen langs de voorrand en van de niervlek is in elk geval de binnenste lob donkerbruin.

huisuil
Caradrina clavipalpis
NOCTUIDAE: Hadeninae

Vliegtijd en gedrag

Deze trekvlinder wordt vooral gezien in de maanden juni-oktober. De vlinders komen zowel op licht als op smeer en bezoeken honingdauw en bloemen van onder andere vlinderstruik en klimop.

Levenscyclus

In warmere streken is deze soort het hele jaar door actief; in de Benelux worden rupsen in de periode juli-november waargenomen.

Waardplanten

Allerlei kruidachtige planten, waaronder paardenbloem, zuring, kruiskruid en stalkruid. In kassen ook op tomaat en paprika.

Habitat

In het oorspronkelijke leefgebied vooral warme hellingen en bosranden.

Zeldzaamheid

Zeldzaam. Een trekvlinder uit Zuid-Europa waarvan bijna jaarlijks enkele exemplaren worden waargenomen, vooral in de zuidelijke kuststreek. Komt veel voor in gebieden met glastuinbouw, waar de soort soms een plaag kan zijn in kassen.

België

Zeer zeldzaam. Een trekvlinder die niet jaarlijks wordt waargenomen.

Mondiaal

Een kosmopolitische verspreiding met voorkeur voor de tropische en subtropische zones. In gematigde regionen is zij vooral trekvlinder. In Europa vastgesteld in alle landen (behalve IJsland) maar als standvlinder alleen in de warmere delen rond de Middellandse Zee.

Trend op lange en korte termijn
Onderstaande grafieken tonen de verandering in de talrijkheid van de soort in de loop van de tijd. De eerste grafiek geeft het verloop over de hele periode waarvan we waarnemingen hebben. Omdat de oude gegevens vaak niet erg nauwkeurig zijn (geen aantallen) en incompleet (nadruk op zeldzame soorten) wordt hier de presentie afgebeeld. De tweede grafiek laat het verloop zien van de prestatie van de soort in de laatste dertig jaar. Wat presentie en prestatie precies zijn, en hoe ze worden berekend kunt u lezen op de pagina De berekeningen.
Verspreiding in Nederland in vier perioden
Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.
voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - feb 2016
Engelse naam
Small Mottled Willow
Franse naam
la Noctuelle exiguë
Synoniemen
Caradrina exigua, Laphygma exigua
Toelichting Nederlandse naam

De eerste exigua's die in Nederland werden aangetroffen, zaten in een partij Gerbera's geïmporteerd uit Florida. Pas later kwam deze soort naar ons land als trekvlinder uit het zuiden.
In tuinbouwkringen heet deze vlinder floridamot.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Spodoptera: spodos is asdeeltjes, stof en pteron is een vleugel. De grondkleur is grijs en korrelig.
exigua: exiguus is klein. De vleugelwijdte is kleiner dan die van nabije familieleden.

Auteursnaam en jaartal
(Hübner, 1808)

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie uilen (NOCTUIDAE)

vroege eikenuil
Agrochola ruticilla

gestippelde rietboorder
Lenisa geminipuncta

kweekgrasuil
Apamea sordens

eenstreepgrasuil
Mythimna conigera

heide-schaaruil
Papestra biren

alle soorten uit deze familie