gepijlde micro-uil Schrankia costaestrigalis

Familie

spinneruilen (EREBIDAE)

Zeldzaamheid

Vrij zeldzaam. Komt verspreid over het land voor. RL: niet bedreigd.

Rode lijst

niet bedreigd

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Mei-oktober in twee generaties. De vlinders vliegen vanaf de schemering en bezoeken bloemen; ze komen zowel op licht als op smeer.

Levenscyclus

Rups: juli-mei. In Nederland is de rups van deze soort nog niet met zekerheid in de vrije natuur vastgesteld; het is wel gelukt om te kweken met gevangen vlindervrouwtjes. De soort overwintert als rups. De verpopping vindt plaats tegen de stengel van de waardplant.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Engelse naam

Pinion-streaked Snout

Duitse naam

Schmalflügel-Motteneule

Franse naam

la Schrankie bicolore , l'Hypénode du serpolet

Synoniemen

Hypenodes costaestrigalis, Cledeobia costaestrigalis

Meer

Toelichting Nederlandse naam

De micro-uilen zijn klein en worden vaak aangezien voor microvlinders. Deze gepijlde micro-uil is er daar één van.
In de voorste dwarslijn is met wat fantasie een v-vormige pijlpunt te herkennen.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Schrankia: schrankia is een eerbetoon aan F. von P. von Schrank (1747 - 1835), een Duitse entomoloog. Hij was profesor in de Theologie en later in de Botanie te Ingolstadt in Bavaria en hij was de schrijver van Fauna boica, een van de belangwekkendste geschriften uit de geschiedenis van de taxonomie.
costaestrigalis: costa is de voorrand van een vleugel en striga is een veeg, naar een veeg langs de costa dus.

Auteursnaam en jaartal

(Stephens, 1834)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 9-11 mm. Deze snuituil kan vanwege de kleine afmetingen en de slanke bouw gemakkelijk worden aangezien voor een microvlinder, vooral wanneer de voorzijde van het lichaam in rust enigszins omhoog geheven is. De kleur van de smalle voorvleugel varieert van zandkleurig bruin tot grijsachtig bruin. De onduidelijke donkere middenvlek staat via een dikke donkere lijn in verbinding met de buitenste dwarslijn. In de vleugelpunt is vaak een lichte veeg zichtbaar. Al deze kenmerken kunnen vaag zijn; bij sommige vrijwel effen bruine exemplaren zijn alleen twee dwarslijnen zichtbaar. Evenals de andere snuituilen heeft deze soort een opvallende 'snuit', gevormd door de lange palpen.

Gelijkende soorten vlinder

De gelijnde micro-uil (S. taenialis) heeft een bredere voorvleugel met een meestal goed zichtbare kleine donkere middenvlek, die vrijwel nooit tot aan de buitenste dwarslijn reikt. De zwarte buitenste dwarslijn is aan de buitenzijde wit afgezet. Zie ook de moeras-micro-uil (Hypenodes humidalis).

Gelijkende soorten vlinder

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

Vochtige bossen, moerassen, natte weilanden en rivieroevers.

Planten

Diverse kruidachtige en houtige planten, waaronder struikhei, tijm, munt, duizendblad en wilde marjolein; deze waardplanten zijn gebaseerd op de bij 'Levenscyclus' genoemde kweekervaringen met gevangen vlindervrouwtjes.

Waardplant

Duizendblad
Achillea

Struikhei
Calluna

Munt
Mentha

Marjolein
Origanum

Tijm
Thymus

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie spinneruilen (EREBIDAE)

Alle soorten uit deze familie