groenbandspanner Hydriomena impluviata

Familie

spanners (GEOMETRIDAE)

Zeldzaamheid

Algemeen. Komt verspreid over het hele land voor. RL: gevoelig.

Rode lijst

gevoelig

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Eind april-eind juli in één generatie; in gunstige jaren is een partiële tweede generatie in september mogelijk. De vlinders komen op licht. Ze vliegen soms overdag en zijn gemakkelijk van bladeren en boomstammen op te jagen.

Levenscyclus

Rups: juli-oktober. De rups foerageert ´s nachts en verbergt zich overdag tussen samengesponnen bladeren. De soort overwintert als pop, vaak onder losse schors van de waardplant.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Engelse naam

May Highflyer

Duitse naam

Erlen-Palpenspanner

Franse naam

la Larentie arrosée

Oud Nederlandse naam

groen gebandeerde vlinder

Synoniemen

Cidaria impluviata, Hydriomena autumnalis, Larentia autumnalis, Hydriomena coerulata, Cidaria coerulata, Larentia coerulata, Cidaria trifasciata

Meer

Toelichting Nederlandse naam

De bandspanners hebben een bandtekening dwars over de vleugels.
Voor deze soort is groen gebandeerde vlinder een al lang bestaande naam die al gebruikt wordt door Ter Haar in 'Onze vlinders' (begin vorige eeuw).

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Hydriomena: hudria is een watervoorraad en meno is heeft te maken met.
impluviata: impluvium is een vierkant waterbassin midden in een Romeins huis waar regenwater naartoe werd geleid. De rups leeft in een spinsel op els en iedereen die wel eens gewerkt heeft met spinsels weet dat die regenwater (pluvia) kunnen vasthouden. Dat is ook de ervaring van Dennis & Schiffermüller geweest en het kan goed zijn dat Hübner iets dergelijks voor ogen had met zijn Hydriomena.

Auteursnaam en jaartal

(Denis & Schiffermüller, 1775)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 13-16 mm. Deze spanner heeft net als de variabele spanner (H. furcata) een karakteristieke schouder. In en bij de vleugelpunt bevinden zich twee of drie korte schuin achter elkaar liggende puntige streepjes en soms een schuin streepje in de uiterste vleugelpunt. Hoewel ook dit een variabele soort is, zijn de meeste exemplaren grijs of groenachtig grijs met een tamelijk brede witachtig grijze middenband; roodachtig gekleurde vormen komen niet voor.

Gelijkende soorten vlinder

Zie de variabele spanner (H. furcata).

Gelijkende soorten vlinder

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

Vooral vochtige bossen en struwelen op vochtige plaatsen.

Planten

Diverse loofbomen, met een voorkeur voor els.

Waardplant

Els
Alnus

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie spanners (GEOMETRIDAE)

Alle soorten uit deze familie