groene bergspanner Colostygia olivata

De groene bergspanner heeft olijfgroene voorvleugels, die in de loop van de vliegtijd verbleken.
Familie
spanners (GEOMETRIDAE)
Onderfamilie
Larentiinae / Colostygia olivata
Groep
Nachtvlinder die nachtactief is
Hoe moeilijk te herkennen
(moeilijk tot zeer moeilijk te determineren)
Zeldzaamheid

Zeer zeldzaam. Wordt verspreid over het land slechts af en toe waargenomen.

Rode lijst
incidenteel

Verspreiding
Vliegtijd
Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 13-15 mm. De tamelijk afgeronde olijfgroene voorvleugel, de fijne gegolfde zwarte dwarslijnen en de opvallende regelmatige witte zones langs de donkere middenband, maken deze soort goed herkenbaar. In de loop van de vliegtijd verbleekt de groene kleur echter en ontstaat een wat grauwere geelachtige of bruinachtige kleur. De achtervleugel is bruinachtig lichtgrijs en heeft een geblokte franje. De tekening varieert slechts weinig.

Gelijkende soorten vlinder

Bij het papegaaitje (Chloroclysta siterata) en het herfstpapegaaitje (Chloroclysta miata) die beide in het najaar (of in het vroege voorjaar) vliegen, is de witte afzetting van de middenband onregelmatig en veel minder opvallend; bovendien heeft het herfstpapegaaitje een witachtige achtervleugel.

herfstpapegaaitje
Chloroclysta miata
GEOMETRIDAE: Larentiinae

papegaaitje
Chloroclysta siterata
GEOMETRIDAE: Larentiinae

Vliegtijd en gedrag

Mei-begin augustus in één generatie. De vlinders vliegen vanaf de schemering en komen in kleine aantallen op licht. Overdag kunnen ze worden opgejaagd van bomen, struiken of hekken.

Levenscyclus

Rups: september-mei. De soort overwintert als jonge rups en verpopt zich in de strooisellaag.

Waardplanten

Vooral walstrosoorten.

Habitat

Bossen en heiden, vaak op kalkrijke grond.

Zeldzaamheid

Zeer zeldzaam. Wordt verspreid over het land slechts af en toe waargenomen.

België

Zeer zeldzaam. Komt zeer lokaal in Luxemburg voor.

Mondiaal

Het Iberisch Schiereiland, West- en Midden-Europa inclusief de Britse eilanden oostwaarts tot de Oeral en Altaj; in het noorden tot in Midden-Scandinavië, in het zuiden: van de westelijke Middellandse Zee via de Balkan tot de Kaukasus.

Trend op lange en korte termijn
Onderstaande grafieken tonen de verandering in de talrijkheid van de soort in de loop van de tijd. De eerste grafiek geeft het verloop over de hele periode waarvan we waarnemingen hebben. Omdat de oude gegevens vaak niet erg nauwkeurig zijn (geen aantallen) en incompleet (nadruk op zeldzame soorten) wordt hier de presentie afgebeeld. De tweede grafiek laat het verloop zien van de prestatie van de soort in de laatste dertig jaar. Wat presentie en prestatie precies zijn, en hoe ze worden berekend kunt u lezen op de pagina De berekeningen.
Verspreiding in Nederland in vier perioden
Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.
voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - feb 2016
Engelse naam
Beech-green Carpet
Duitse naam
Moosgrüner Bindenspanner
Franse naam
la Phalène olive
Synoniemen
Larentia olivata
Toelichting Nederlandse naam

Verse exemplaren van deze spannersoort zijn mooi groen hetgeen de wetenschappelijke soortnaam ook aangeeft. Deze spanner leeft in bergachtige streken.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Colostygia: Hübner's eigen verklaring van Colostygia: kolos is afgebroken, ingeperkt en stugios is behorend tot de rivier de Styx, de 'zwarte rivier van Haat' in de onderwereld; de zwarte riviertjes (kronkellijntjes) die aan de costa tot punten zijn ingeperkt.
olivata: oliva is een olijf, van de olijfgroene grondkleur .

Auteursnaam en jaartal
(Denis & Schiffermüller, 1775)

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie spanners (GEOMETRIDAE)

vierkantspikkelspanner
Paradarisa consonaria

paardenbloemspanner
Idaea seriata

geveerde walstrospanner
Nebula salicata

oranje bremspanner
Isturgia limbaria

schildstipspanner
Idaea biselata

grote spikkelspanner
Hypomecis roboraria

alle soorten uit deze familie