groene geelvleugeluil Polyphaenis sericata

Familie

uilen (NOCTUIDAE)

Zeldzaamheid

Deze soort is voor het eerst waargenomen in 2013 in Stein (Limburg).

Rode lijst

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

In het buitenland: half juni - half augustus. De vlinders komen op licht en ook op smeer.

Levenscyclus

Overwintert als rups en verpopt rond mei.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Meer

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 17-20 mm. Deze uil is te herkennen aan de combinatie van de voornamelijk groenachtige voorvleugel en de oranje achtervleugel met de brede donkerbruine zoom. Kenmerkend op de voorvleugel zijn de witte centrale dwarslijnen die bij de binnenrand verdikt zijn; de binnenste dwarslijn vertoont daar bovendien een markante S-vormige kronkel.Het middenveld is lichter en groener dan het bruinere wortelveld en zoomveld; ook de uilvlekken, met name de niervlek en tapvlek zijn bruin. Soms komen exemplaren voor waarbij het groen ontbreekt en bruin of grijs domineert. Ook zijn de dwarslijnen soms niet wit waardoor ze dan nauwelijks opvallen.

Gelijkende soorten vlinder

Vooral bruin gekleurde exemplaren van de groen geelvleugeluil kunnen met de geelvleugeluil (Thalpophila matura) worden verward. Deze laatste heeft echter een strookleurige achtervleugel, meer vloeiende dwarslijnen op de voorvleugel en een enkelvoudige uitstekende tand in de binnenste dwarslijn nabij de binnenrand.

Gelijkende soorten vlinder

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

In het buitenland: open terreinen met bomen en struiken.

Planten

Vooral liguster, maar ook kamperfoelie, kornoelje, sleedoorn, eik en andere soorten.

Waardplant

Kornoelje
Cornus

Liguster
Ligustrum

Kamperfoelie
Lonicera

Sleedoorn
Prunus

Eik
Quercus

Soorten uit dezelfde familie uilen (NOCTUIDAE)

Alle soorten uit deze familie