grote berkenwespvlinder Synanthedon scoliaeformis

Familie
wespvlinders (SESIIDAE)
Onderfamilie
Sesiinae / Synanthedon scoliaeformis
Groep
Nachtvlinder die dagactief is
Hoe moeilijk te herkennen
(goed op gelijkende soorten letten)
Zeldzaamheid

Zeer zeldzaam. In 2020 voor het eerst waargenomen in Zuid-Limburg op het soortspecifieke feromoon. Ook elders in 2021 en 2022 waargenomen. 

Rode lijst
incidenteel

Verspreiding
Vliegtijd
Kenmerken vlinder

Kenmerk: Voorvleugellengte: 12-18 mm. Het lichaam is zwart met twee lichtgele dwarsbandjes. Het boststuk heeft twee gele lengtestrepen. In combinatie met de opvallende oranje pluim aan het uiteinde van het lichaam is deze soort goed herkenbaar. Deze pluim is oranjebruin bij het mannetje en lichtoranje bij vrouwtjes.

Genitaliën kenmerken

Zowel de bessenglasvlinder (S. tipuliformis) als de elzenwespvlinder (S. spheciformis) hebben geen oranje pluim aan het uiteinde van het achterlijf. De sneeuwbalwespvlinder (S. andrenaformis) heeft wel het oranje pluimpje, maar mist de twee lengtestrepen over het borststuk

Vliegtijd en gedrag

Eind mei tot midden juli

Waardplanten

Berk (Betula spec.)

Zeldzaamheid

Zeer zeldzaam. In 2020 voor het eerst waargenomen in Zuid-Limburg op het soortspecifieke feromoon. Ook elders in 2021 en 2022 waargenomen. 

Trend op lange en korte termijn
Onderstaande grafieken tonen de verandering in de talrijkheid van de soort in de loop van de tijd. De eerste grafiek geeft het verloop over de hele periode waarvan we waarnemingen hebben. Omdat de oude gegevens vaak niet erg nauwkeurig zijn (geen aantallen) en incompleet (nadruk op zeldzame soorten) wordt hier de presentie afgebeeld. De tweede grafiek laat het verloop zien van de prestatie van de soort in de laatste dertig jaar. Wat presentie en prestatie precies zijn, en hoe ze worden berekend kunt u lezen op de pagina De berekeningen.
Verspreiding in Nederland in vier perioden
Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.
voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - feb 2016
Engelse naam
Welsh clearwing
Duitse naam
Großer Birken-Glasflügler
Franse naam
Sésie du Bouleau
Toelichting Nederlandse naam

Waardplant ruwe en zachte berk.

Meer over Nederlandse namen

Auteursnaam en jaartal
(Borkhausen, 1789)

Soorten uit dezelfde familie wespvlinders (SESIIDAE)

wilgenwespvlinder
Synanthedon formicaeformis

sneeuwbalwespvlinder
Synanthedon andrenaeformis

bessenglasvlinder
Synanthedon tipuliformis

berkenglasvlinder
Synanthedon culiciformis

populierenwespvlinder
Paranthrene tabaniformis

spulers wespvlinder
Synanthedon spuleri

alle soorten uit deze familie