grote piramidevlinder Amphipyra perflua

Familie

uilen (NOCTUIDAE)

Zeldzaamheid

Van deze soort is slechts één waarneming bekend uit 1913 in De Bilt.

Rode lijst

incidenteel

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

In het buitenland: augustus in één generatie.

Levenscyclus

Rups: in het buitenland mei-juni.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Duitse naam

Gesäumte Glanzeule

Meer

Toelichting Nederlandse naam

Vlinder en rups van deze soort lijken veel op Amphipyra pyramidea, piramidevlinder, maar deze vlinder is groter.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Amphipyra: amphi is rond en pur is het vuur. Pickard en Treitschke vinden dat hiermee wordt aangeduid dat de vlinders op licht af komen. Spuler denkt dat het te maken heeft met de koperkleur van de achtervleugels.

Auteursnaam en jaartal

(Fabricius, 1787)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 20-25mm. Deze uil lijkt veel op de piramidevlinder (A. pyramidea) en schijn-piramidevlinder (A. berbera). Kenmerkend op de voorvleugel is het (soms gedeeltelijk) donkere, nagenoeg effen middenveld in combinatie met het lichte wortelveld en het nog lichtere zoomveld. De afgrenzende lichte binnenste en buitenste dwarslijn zijn respectievelijk grof en fijn scherp getand, de eerste in toenemende mate in de richting van de binnenrand. In het middenveld is een licht omrande ringvlek zichtbaar. De achtervleugels zijn roodachtig bruin.

Kenmerken rups

Ter Haar: Rups helder geelgroen met een witte ruglijn en een geelachtige zijlijn, die op ring 2 en 5 afgebroken is; op iedere ring staan zijstrepen zoals bij de sphinx-rupsen; om deze strepen enige witte puntjes; voor de aarsopening een verhevenheid, waarvandaan twee brede, witte schuine lijnen naar voren en 3 smallere naar achteren lopen; buikzijde blauwachtig groen met witte punten.
Ebert: De rups heeft krachtige gele tekening.

Gelijkende soorten vlinder

Zie de piramidevlinder (A. pyramidea) en de schijn-piramidevlinder (A. berbera).

Gelijkende soorten vlinder

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

Planten

In het buitenland: diverse loofbomen, waaronder wilg, populier en iep.

Waardplant

Populier
Populus

Wilg
Salix

Iep
Ulmus

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie uilen (NOCTUIDAE)

Alle soorten uit deze familie