houtspaander Axylia putris

Familie

uilen (NOCTUIDAE)

Zeldzaamheid

Zeer algemeen. Komt verspreid over het hele land voor. RL: niet bedreigd.

Rode lijst

niet bedreigd

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Half mei-eind augustus in één of twee generaties. De vlinders komen op licht, smeer en bloemen.

Levenscyclus

Rups: juli-september. De rups foerageert ´s nachts. De soort overwintert als pop onder de grond.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Engelse naam

The Flame

Duitse naam

Putris-Erdeule

Franse naam

la Noctulelle putride

Synoniemen

Axilia putris, Agrotis putris, Xylina putris, Rhyacia putris

Meer

Toelichting Nederlandse naam

De vlinder in rust lijkt een afgebroken stukje hout.
Ook de wetenschappelijke naam verwijst naar hout.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Axylia: xulon is bewerkt hout, naar de gelijkenis van het vleugelpatroon met dat van een plank.
putris: puter is rot, vergaan, naar de gelijkenis van het vleugeluiterlijk met rottend hout.

Auteursnaam en jaartal

(Linnaeus, 1761)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 14-16 mm. Een karakteristieke en weinig variabele soort die in rust de vleugels rond het lichaam vouwt en sterk lijkt op een afgebroken takje of een droog stukje hout. De voorvleugel is houtkleurig, soms met een roodbruine tint en langs de voorrand donkerbruin. De niervlek die zich precies op deze kleurscheiding bevindt, is opvallend donker.

Kenmerken rups

Tot 35 mm; lichaam dik, versmald naar de kop; lichaam grijsachtig bruin, zwart gespikkeld en met zwarte en groenachtig grijze tekening; over de rug een rij kleine geelachtige vlekjes; de segmenten vier, zes en elf zijn duidelijk gezwollen; verheven zwartachtige vlekjes; kop donkerbruin.

Gelijkende soorten vlinder

Zie de puta-uil (Agrotis puta). De roetvlek (Xylena exsoleta) en de houtkleurige vlinder (X. vetusta) hebben oppervlakkig gezien een gelijkende vorm, maar zijn veel groter en hebben een sterk verschillende kleurverdeling op de voorvleugel.

Gelijkende soorten vlinder

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

Tuinen, akkers, graslanden, struwelen, heiden en bosranden.

Planten

Diverse kruidachtige planten, waaronder walstro, weegbree, brandnetel, zuring en dovenetel.

Waardplant

Walstro
Galium

Dovenetel
Lamium

Weegbree
Plantago

Zuring
Rumex

Brandnetel
Urtica

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie uilen (NOCTUIDAE)

Alle soorten uit deze familie