klaverbandspanner Scotopteryx bipunctaria

Familie

spanners (GEOMETRIDAE)

Zeldzaamheid

Zeer zeldzaam. Een soort waarvan slechts enkele recente meldingen uit de zuidelijke helft van het land bekend zijn. RL: ernstig bedreigd.

Rode lijst

ernstig bedreigd

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Juli-begin september in één generatie. De vlinders laten zich gemakkelijk opjagen en vliegen overdag soms spontaan op. Ze komen op licht.

Levenscyclus

Rups: augustus-juni. De rups foerageert vooral ´s nachts en verpopt zich in een cocon op de grond. De soort overwintert als halfvolgroeide rups.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Engelse naam

Chalk Carpet

Duitse naam

Zweipunkt-Wellenstriemenspanner

Franse naam

l'Ortholite biponctuée

Synoniemen

Ortholitha bipunctaria, Cidaria bipunctaria

Meer

Toelichting Nederlandse naam

De bandspanners hebben een bandtekening dwars over de vleugels.
Klaversoorten zijn belangrijke waardplanten voor deze bandspanner.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Scotopteryx: skotos is duisternis en pteron is vleugel; wijzend op de donkere tekening op de vleugels van een aantal soorten, vooral de mediane band.
bipunctaria: bi is twee en punctum is stip, vlek; dit verwijst naar de twee boven elkaar staande zwarte discale vlekken.

Auteursnaam en jaartal

(Denis & Schiffermüller, 1775)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 15-18 mm. Een kenmerkend fijn getekende spanner. De enige soort met een tamelijk puntige, staalgrijze voorvleugel met daarop een groot aantal geschulpte grijze en bruinachtige dwarslijnen. In de middenband, die donkerder grijs van kleur is, bevindt zich een lichtere middenzone met twee kleine zwarte stipjes. De tekening is weinig variabel. Sommige exemplaren hebben een enigszins donkerder grondkleur of een donkerder gekleurde middenband, waarbij de lichtere middenzone soms ontbreekt.

Kenmerken rups

Tot 25 mm; lichaam bleek geelachtig grijs, soms met een groene of roze zweem, boven de spiracula donkerder; over rug en flanken een aantal donkergrijze lengtestrepen; kop bleek geelachtig bruin met donkerbruine tekening.

Gelijkende soorten rups

Bruinbandspanner (Scotopteryx chenopodiata), vroege bremspanner (Scotopteryx mucronata), late bremspanner (Scotopteryx luridata) en bruine bosrankspanner (Horisme vitalbata).
N.B.: vergelijk behalve de uiterlijke kenmerken ook de tijd van het jaar waarin de rupsen voorkomen, het habitat en de waardplant(en).

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

Warme droge kalkgraslanden. Kale stukjes grond worden gebruikt om te rusten en te zonnen en zijn mogelijk van essentieel belang voor deze soort.

Planten

Klaver en andere kruidachtige planten, zoals tijm en vogelwikke.

Waardplant

Tijm
Thymus

Klaver
Trifolium

Wikke
Vicia

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie spanners (GEOMETRIDAE)

Alle soorten uit deze familie