late bremspanner Scotopteryx luridata

Familie

spanners (GEOMETRIDAE)

Zeldzaamheid

Zeldzaam. Komt op Terschelling nog in redelijke aantallen voor; elders schaars of ontbrekend. RL: ernstig bedreigd.

Rode lijst

ernstig bedreigd

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Eind mei-half augustus in één generatie; mogelijk soms een tweede generatie. De vlinders zijn overdag gemakkelijk op te jagen van de waardplant en uit andere lage vegetatie. Ze vliegen in de schemering.

Levenscyclus

Rups: augustus-april. De soort overwintert als rups en verpopt zich in een cocon in de strooisellaag.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Engelse naam

July Belle

Duitse naam

Braungrauer Wellenstriemenspanner

Franse naam

l'Ortholite plombée

Oud Nederlandse naam

loodgrijze bremspanner

Synoniemen

Cidaria luridata, Larentia luridata, Ortholitha plumbaria, Cidaria plumbaria, Eubolia palumbaria

Meer

Toelichting Nederlandse naam

Een belangrijke waarplant van deze soort is brem.
Deze Scotopteryx luridata vliegt later dan Scotopteryx mucronata.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Scotopteryx: skotos is duisternis en pteron is vleugel; wijzend op de donkere tekening op de vleugels van een aantal soorten, vooral de mediane band.
luridata: luridus is bleek geel en akelig, afschuwelijk, besmeuren, ontwijden. Geen van deze betekenissen kan in verband gebracht worden met deze soort.

Auteursnaam en jaartal

(Hufnagel, 1767)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 15-19 mm. De voorvleugel heeft vaak een donkere, loodgrijze tint. De zwarte middenstip is meestal klein en rond en ligt doorgaans iets dichter bij de binnenste dwarslijn dan bij de buitenste. De zigzaggende golflijn is meestal erg vaag. Al deze kenmerken zijn variabel.

Gelijkende soorten vlinder

Zie de vroege bremspanner (S. mucronata).

Gelijkende soorten rups

Bruinbandspanner (Scotopteryx chenopodiata), klaverbandspanner (Scotopteryx bipunctaria), vroege bremspanner (Scotopteryx mucronata) en bruine bosrankspanner (Horisme vitalbata).
N.B.: vergelijk behalve de uiterlijke kenmerken ook de tijd van het jaar waarin de rupsen voorkomen, het habitat en de waardplant(en).

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

Vooral open plaatsen met struiken, zoals heiden en graslanden; ook zeer open bos, kapvlakten en ruigten met jonge begroeiing.

Planten

Brem, gaspeldoorn, hulst en struikheide.

Waardplant

Struikhei
Calluna

Brem
Cytisus

Heidebrem
Genista

Hulst
Ilex

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie spanners (GEOMETRIDAE)

Alle soorten uit deze familie