late bremspanner Scotopteryx luridata

De late bremspanner, die op Terschelling wordt gevonden, vliegt van eind mei tot half augustus.
Familie
spanners (GEOMETRIDAE)
Onderfamilie
Larentiinae / Scotopteryx luridata
Groep
Nachtvlinder die zowel dagactief als nachtactief is
Hoe moeilijk te herkennen
(moeilijk tot zeer moeilijk te determineren)
Zeldzaamheid

Zeldzaam. Komt op Terschelling nog in redelijke aantallen voor; elders schaars of ontbrekend. RL: ernstig bedreigd.

Rode lijst
ernstig bedreigd

Verspreiding
Vliegtijd
Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 15-19 mm. De voorvleugel heeft vaak een donkere, loodgrijze tint. De zwarte middenstip is meestal klein en rond en ligt doorgaans iets dichter bij de binnenste dwarslijn dan bij de buitenste. De zigzaggende golflijn is meestal erg vaag. Al deze kenmerken zijn variabel.

Gelijkende soorten vlinder

Zie de vroege bremspanner (S. mucronata).

vroege bremspanner
Scotopteryx mucronata
GEOMETRIDAE: Larentiinae

Gelijkende soorten rups

Bruinbandspanner (Scotopteryx chenopodiata), klaverbandspanner (Scotopteryx bipunctaria), vroege bremspanner (Scotopteryx mucronata) en bruine bosrankspanner (Horisme vitalbata).
N.B.: vergelijk behalve de uiterlijke kenmerken ook de tijd van het jaar waarin de rupsen voorkomen, het habitat en de waardplant(en).

vroege bremspanner
Scotopteryx mucronata
GEOMETRIDAE: Larentiinae

klaverbandspanner
Scotopteryx bipunctaria
GEOMETRIDAE: Larentiinae

bruinbandspanner
Scotopteryx chenopodiata
GEOMETRIDAE: Larentiinae

bruine bosrankspanner
Horisme vitalbata
GEOMETRIDAE: Larentiinae

Vliegtijd en gedrag

Eind mei-half augustus in één generatie; mogelijk soms een tweede generatie. De vlinders zijn overdag gemakkelijk op te jagen van de waardplant en uit andere lage vegetatie. Ze vliegen in de schemering.

Levenscyclus

Rups: augustus-april. De soort overwintert als rups en verpopt zich in een cocon in de strooisellaag.

Waardplanten

Brem, gaspeldoorn, hulst en struikheide.

Habitat

Vooral open plaatsen met struiken, zoals heiden en graslanden; ook zeer open bos, kapvlakten en ruigten met jonge begroeiing.

Zeldzaamheid

Zeldzaam. Komt op Terschelling nog in redelijke aantallen voor; elders schaars of ontbrekend. RL: ernstig bedreigd.

België

Een zeldzame soort die vooral voorkomt in het zuiden van het land; ook bekend uit de Kempen.

Mondiaal

De Europese landen zonder Finland, Noorwegen, de Baltische staten, Luxemburg, Portugal en Albanië. In het Middellandse Zeegebied alleen op Corsica. Naar het oosten Wit-Rusland, Oekraïne, de zuidelijke Oeral, Turkije, Transkaukasië en Georgië.

Trend op lange en korte termijn
Onderstaande grafieken tonen de verandering in de talrijkheid van de soort in de loop van de tijd. De eerste grafiek geeft het verloop over de hele periode waarvan we waarnemingen hebben. Omdat de oude gegevens vaak niet erg nauwkeurig zijn (geen aantallen) en incompleet (nadruk op zeldzame soorten) wordt hier de presentie afgebeeld. De tweede grafiek laat het verloop zien van de prestatie van de soort in de laatste dertig jaar. Wat presentie en prestatie precies zijn, en hoe ze worden berekend kunt u lezen op de pagina De berekeningen.
Verspreiding in Nederland in vier perioden
Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.
voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - feb 2016
Engelse naam
July Belle
Duitse naam
Braungrauer Wellenstriemenspanner
Franse naam
l'Ortholite plombée
Oud Nederlandse naam
loodgrijze bremspanner
Synoniemen
Cidaria luridata, Larentia luridata, Ortholitha plumbaria, Cidaria plumbaria, Eubolia palumbaria
Toelichting Nederlandse naam

Een belangrijke waarplant van deze soort is brem.
Deze Scotopteryx luridata vliegt later dan Scotopteryx mucronata.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Scotopteryx: skotos is duisternis en pteron is vleugel; wijzend op de donkere tekening op de vleugels van een aantal soorten, vooral de mediane band.
luridata: luridus is bleek geel en akelig, afschuwelijk, besmeuren, ontwijden. Geen van deze betekenissen kan in verband gebracht worden met deze soort.

Auteursnaam en jaartal
(Hufnagel, 1767)

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie spanners (GEOMETRIDAE)

walstrobandspanner
Epirrhoe galiata

bijvoetdwergspanner
Eupithecia innotata

vlasbekdwergspanner
Eupithecia linariata

meldedwergspanner
Eupithecia simpliciata

perentak
Phigalia pilosaria

gerimpelde spanner
Macaria liturata

alle soorten uit deze familie