witvlekspikkelspanner Parectropis similaria

De grote lichte vlek langs de golflijn van de voorvleugel van de witvlekspikkelspanner is kenmerkend.
Familie
spanners (GEOMETRIDAE)
Onderfamilie
Ennominae / Parectropis similaria
Groep
Nachtvlinder die nachtactief is
Hoe moeilijk te herkennen
(goed op gelijkende soorten letten)
Zeldzaamheid

Vrij algemeen. Komt vooral voor op de zandgronden in het binnenland en in de duinen. RL: niet bedreigd.

Rode lijst
niet bedreigd

Verspreiding
Vliegtijd
Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 17-20 mm. De strokleurige vleugels van deze spanner hebben een uitgebreide donkerbruine tekening. Soms maakt de vlinder een enigszins groene indruk. De grote lichte vlek langs de golflijn van de voorvleugel is kenmerkend.

Gelijkende soorten vlinder

De gewone spikkelspanner (Ectropis crepuscularia) is lichter van kleur en heeft niet zulke opvallende donkere banden en vlekken. De korstmosspanner (Cleorodes lichenaria) is kleiner en heeft geen opvallende witte vlek langs de golflijn.

korstmosspanner
Cleorodes lichenaria
GEOMETRIDAE: Ennominae

gewone spikkelspanner
Ectropis crepuscularia
GEOMETRIDAE: Ennominae

Gelijkende soorten rups

Witte grijsbandspanner (Cabera pusaria) en bruine grijsbandspanner (Cabera exanthemata).
N.B.: vergelijk behalve de uiterlijke kenmerken ook de tijd van het jaar waarin de rupsen voorkomen, het habitat en de waardplant(en).

bruine grijsbandspanner
Cabera exanthemata
GEOMETRIDAE: Ennominae

witte grijsbandspanner
Cabera pusaria
GEOMETRIDAE: Ennominae

Vliegtijd en gedrag

Begin mei-begin juli in één generatie. De vlinders kunnen overdag opgejaagd worden van boomstammen of uit de onderbegroeiing. Ze komen goed op licht.

Levenscyclus

Rups: juni-september. De soort overwintert als pop in de grond.

Waardplanten

Diverse loofbomen en bosbes.

Habitat

Vooral loofbossen; soms ook tuinen op enkele kilometers afstand van het bos.

Zeldzaamheid

Vrij algemeen. Komt vooral voor op de zandgronden in het binnenland en in de duinen. RL: niet bedreigd.

België

In Vlaanderen vrij algemeen ten oosten van de lijn Antwerpen-Brussel, zeldzamer in Oost- en West-Vlaanderen. In Wallonië wijdverbreid en algemeen.

Mondiaal

Van het Iberisch Schiereiland via West- en Midden-Europa tot de Oeral. Meerdere ondersoorten in Siberië, de gebergten uit Centraal-Azië, het Amoergebied en Japan. Zuid-Noord: van het noordelijke Middellandse Zeegebied tot Zuid-Zweden.

Trend op lange en korte termijn
Onderstaande grafieken tonen de verandering in de talrijkheid van de soort in de loop van de tijd. De eerste grafiek geeft het verloop over de hele periode waarvan we waarnemingen hebben. Omdat de oude gegevens vaak niet erg nauwkeurig zijn (geen aantallen) en incompleet (nadruk op zeldzame soorten) wordt hier de presentie afgebeeld. De tweede grafiek laat het verloop zien van de prestatie van de soort in de laatste dertig jaar. Wat presentie en prestatie precies zijn, en hoe ze worden berekend kunt u lezen op de pagina De berekeningen.
Verspreiding in Nederland in vier perioden
Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.
voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - feb 2016
Engelse naam
Brindlet White Spot
Duitse naam
Weissfleck-Rindenspanner
Franse naam
la Boarmie sylvatique , la Boarmie frottée
Synoniemen
Paradarisa similaria, Parectropis extersaria, Ectropis extersaria, Paradarisa extersaria, Boarmia extersaria, Tephrosia extersaria, Parectropis luridata, Semiothisa luridata, Boarmia luridata
Toelichting Nederlandse naam

De spikkelspanners hebben een grijze tot grijsbruine grondkleur met veel golvende dwarslijnen en veelal besprenkeld met donkerder spikkels.
Witvlek wijst op de kenmerkende grote lichte vlek langs de golflijn van de voorvleugel.

Meer over Nederlandse namen

Auteursnaam en jaartal
(Hufnagel, 1767)

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie spanners (GEOMETRIDAE)

wilgendwergspanner
Eupithecia tenuiata

geblokte zomervlinder
Thalera fimbrialis

grote bruine spanner
Gnophos furvata

grijze dwergspanner
Eupithecia subfuscata

tijmstipspanner
Scopula decorata

melkwitte zomervlinder
Jodis lactearia

alle soorten uit deze familie