witvlekspikkelspanner Parectropis similaria

Familie

spanners (GEOMETRIDAE)

Zeldzaamheid

Vrij algemeen. Komt vooral voor op de zandgronden in het binnenland en in de duinen. RL: niet bedreigd.

Rode lijst

niet bedreigd

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Begin mei-begin juli in één generatie. De vlinders kunnen overdag opgejaagd worden van boomstammen of uit de onderbegroeiing. Ze komen goed op licht.

Levenscyclus

Rups: juni-september. De soort overwintert als pop in de grond.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Engelse naam

Brindlet White Spot

Duitse naam

Weissfleck-Rindenspanner

Franse naam

la Boarmie sylvatique , la Boarmie frottée

Synoniemen

Paradarisa similaria, Parectropis extersaria, Ectropis extersaria, Paradarisa extersaria, Boarmia extersaria, Tephrosia extersaria, Parectropis luridata, Semiothisa luridata, Boarmia luridata

Meer

Toelichting Nederlandse naam

De spikkelspanners hebben een grijze tot grijsbruine grondkleur met veel golvende dwarslijnen en veelal besprenkeld met donkerder spikkels.
Witvlek wijst op de kenmerkende grote lichte vlek langs de golflijn van de voorvleugel.

Meer over Nederlandse namen

Auteursnaam en jaartal

(Hufnagel, 1767)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 17-20 mm. De strokleurige vleugels van deze spanner hebben een uitgebreide donkerbruine tekening. Soms maakt de vlinder een enigszins groene indruk. De grote lichte vlek langs de golflijn van de voorvleugel is kenmerkend.

Gelijkende soorten vlinder

De gewone spikkelspanner (Ectropis crepuscularia) is lichter van kleur en heeft niet zulke opvallende donkere banden en vlekken. De korstmosspanner (Cleorodes lichenaria) is kleiner en heeft geen opvallende witte vlek langs de golflijn.

Gelijkende soorten rups

Witte grijsbandspanner (Cabera pusaria) en bruine grijsbandspanner (Cabera exanthemata).
N.B.: vergelijk behalve de uiterlijke kenmerken ook de tijd van het jaar waarin de rupsen voorkomen, het habitat en de waardplant(en).

Gelijkende soorten vlinder

Gelijkende soorten rups

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

Vooral loofbossen; soms ook tuinen op enkele kilometers afstand van het bos.

Planten

Diverse loofbomen en bosbes.

Waardplant

Berk
Betula

Beuk
Fagus

Eik
Quercus

Bosbes
Vaccinium

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie spanners (GEOMETRIDAE)

Alle soorten uit deze familie