kosmopoliet Leucania loreyi

Familie

uilen (NOCTUIDAE)

Zeldzaamheid

Zeer zeldzaam. De enige zekere waarnemingen van deze trekvlinder betreffen een vondst uit 1859 bij Amsterdam, in 2006 in Monster (Zuid-Holland), in 2020 in Hees (Drenthe) en twee exemplaren in Friesland en Zeeland in 2023. 

Rode lijst

trekvlinder

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

April-november in meerdere generaties. De vlinders komen op licht en op smeer en kunnen ´s nachts op bloemen van klimop worden aangetroffen.

Levenscyclus

Er zijn geen rupsenvondsten bekend uit Nederland.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Engelse naam

Cosmopolitan

Duitse naam

Blankflügel-Flechtenbärchen

Synoniemen

Mythimna loreyi

Meer

Toelichting Nederlandse naam

Kosmopoliet werd overgenomen van de Engelse naam. Meer over Nederlandse namen

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Mythimna:Mmthimna is een stad op het eiland Lesbos. Deze uitleg komt van Treitschke die 'Die Schmetterlinge von Europa' afmaakte na de dood van Ochsenheimer. Sodoffsky (1837) verbeterde de spelling naar Mithimna.loreyi: met de naam loreyi wordt eer gebracht aan Dr Lorey uit Dijon.

Auteursnaam en jaartal

(Duponchel, 1827)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 16-17 mm. Vanuit het wortelveld loopt een opvallende brede donkere streep over de hoekige, ietwat spits toelopende voorvleugel. Vanaf het midden van de vleugel raakt deze dikke streep die doorloopt tot in de vleugelpunt, een donker, min of meer wigvormig veld dat zich vanaf de achterrand uitstrekt in de richting van de vleugelwortel. Deze vrij donkere driehoek contrasteert sterk met de lichte voorrand. De parelwitte kleur van de achtervleugel onderscheidt deze uil van verwante soorten.

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - feb 2016

Habitat

Graslanden.

Planten

Diverse grassen.

Waardplant

Tarwe
Triticum

Mais
Zea

Soorten uit dezelfde familie uilen (NOCTUIDAE)

diana-uil
Griposia aprilina

moerasspirea-uil
Athetis pallustris

trapeziumuil
Xestia ditrapezium

bonte daguil
Protoschinia scutosa

moeraszeggeboorder
Sedina buettneri

wintergouduil
Jodia croceago

Alle soorten uit deze familie