leverkleurige spanner Euchoeca nebulata

Familie

spanners (GEOMETRIDAE)

Zeldzaamheid

Vrij algemeen. Komt verspreid over het land lokaal voor; nooit talrijk. RL: kwetsbaar.

Rode lijst

kwetsbaar

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Eind april-half september in twee generaties; de tweede generatie is partieel. De vlinders laten zich overdag gemakkelijk opjagen van de waardplant en gaan daarna vaak op de grond zitten. Ze vliegen het liefst in de schemering en komen daardoor slechts in kleine aantallen op licht.

Levenscyclus

Rups: juni-september. De soort overwintert als pop in de strooisellaag of onder mos aan de basis van een boomstam.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Engelse naam

Dingy Shell

Duitse naam

Erlengebüschspanner

Franse naam

la Fidonie hépatique

Synoniemen

Euchoeca obliterata, Larentia obliterata, Cidaria obliterata, Eupisteria hepararia

Meer

Toelichting Nederlandse naam

Leverkleurige spanner is een al lang bestaande naam die al gebruikt wordt door Ter Haar in 'Onze vlinders' (begin vorige eeuw).
De grondkleur van deze spanner zou leverkleurig zijn.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Euchoeca: eu is goed en khoikhos is aarde of klei. De vlinder heeft een mooie kleikleur.
nebulata: nebula is een wolk. Verwijzend naar de bestuiving van de voorvleugel.

Auteursnaam en jaartal

(Scopoli, 1763)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 9-12 mm. Deze kleine spanner rust altijd met de vleugels omhoog geklapt. Op de zandkleurige onderzijde van de vleugels bevinden zich enkele donkere dwarslijnen; de franje is crèmekleurig en bruin geblokt met een kleine uitstulping in de zoom midden op de achtervleugel. De bovenzijde van de voorvleugel is leverkleurig; bij de vleugelwortel en langs de voorrand lichter geelachtig bruin. Op de voorvleugel bevinden zich drie dwarsbanden die soms alleen maar bij de voorrand zichtbaar zijn.

Gelijkende soorten vlinder

Het geel spannertje (Hydrelia flammeolaria) rust met de vleugels vlak uitgespreid en heeft geen geblokte franje; op de vleugels bevindt zich bovendien een donkere middenstip. Zie ook het bosbesbruintje (Macaria brunneata).

Gelijkende soorten vlinder

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

Vochtige bossen en natte moerasachtige plaatsen zoals rivieroevers.

Planten

Els en berk.

Waardplant

Els
Alnus

Berk
Betula

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie spanners (GEOMETRIDAE)

Alle soorten uit deze familie