leverkleurige spanner Euchoeca nebulata

Familie
spanners (GEOMETRIDAE)
Onderfamilie
Larentiinae / Euchoeca nebulata
Groep
Nachtvlinder die nachtactief is
Hoe moeilijk te herkennen
(goed op gelijkende soorten letten)
Zeldzaamheid

Vrij algemeen. Komt verspreid over het land lokaal voor; nooit talrijk. RL: kwetsbaar.

Rode lijst
kwetsbaar

Verspreiding
Vliegtijd
Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 9-12 mm. Deze kleine spanner rust altijd met de vleugels omhoog geklapt. Op de zandkleurige onderzijde van de vleugels bevinden zich enkele donkere dwarslijnen; de franje is crèmekleurig en bruin geblokt met een kleine uitstulping in de zoom midden op de achtervleugel. De bovenzijde van de voorvleugel is leverkleurig; bij de vleugelwortel en langs de voorrand lichter geelachtig bruin. Op de voorvleugel bevinden zich drie dwarsbanden die soms alleen maar bij de voorrand zichtbaar zijn.

Gelijkende soorten vlinder

Het geel spannertje (Hydrelia flammeolaria) rust met de vleugels vlak uitgespreid en heeft geen geblokte franje; op de vleugels bevindt zich bovendien een donkere middenstip. Zie ook het bosbesbruintje (Macaria brunneata).

geel spannertje
Hydrelia flammeolaria
GEOMETRIDAE: Larentiinae

bosbesbruintje
Macaria brunneata
GEOMETRIDAE: Larentiinae

Vliegtijd en gedrag

Eind april-half september in twee generaties; de tweede generatie is partieel. De vlinders laten zich overdag gemakkelijk opjagen van de waardplant en gaan daarna vaak op de grond zitten. Ze vliegen het liefst in de schemering en komen daardoor slechts in kleine aantallen op licht.

Levenscyclus

Rups: juni-september. De soort overwintert als pop in de strooisellaag of onder mos aan de basis van een boomstam.

Waardplanten

Els en berk.

Habitat

Vochtige bossen en natte moerasachtige plaatsen zoals rivieroevers.

Zeldzaamheid

Vrij algemeen. Komt verspreid over het land lokaal voor; nooit talrijk. RL: kwetsbaar.

België

Vrij algemeen in het hele land.

Mondiaal

Van Noord-Spanje via de gematigde zone tot Japan; in het zuiden tot Zuid-Frankrijk, Italië en de Balkan, in het noorden tot de poolcirkel.

Trend op lange en korte termijn
Onderstaande grafieken tonen de verandering in de talrijkheid van de soort in de loop van de tijd. De eerste grafiek geeft het verloop over de hele periode waarvan we waarnemingen hebben. Omdat de oude gegevens vaak niet erg nauwkeurig zijn (geen aantallen) en incompleet (nadruk op zeldzame soorten) wordt hier de presentie afgebeeld. De tweede grafiek laat het verloop zien van de prestatie van de soort in de laatste dertig jaar. Wat presentie en prestatie precies zijn, en hoe ze worden berekend kunt u lezen op de pagina De berekeningen.
Verspreiding in Nederland in vier perioden
Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.
voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - feb 2016
Engelse naam
Dingy Shell
Duitse naam
Erlengebüschspanner
Franse naam
la Fidonie hépatique
Synoniemen
Euchoeca obliterata, Larentia obliterata, Cidaria obliterata, Eupisteria hepararia
Toelichting Nederlandse naam

Leverkleurige spanner is een al lang bestaande naam die al gebruikt wordt door Ter Haar in 'Onze vlinders' (begin vorige eeuw).
De grondkleur van deze spanner zou leverkleurig zijn.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Euchoeca: eu is goed en khoikhos is aarde of klei. De vlinder heeft een mooie kleikleur.
nebulata: nebula is een wolk. Verwijzend naar de bestuiving van de voorvleugel.

Auteursnaam en jaartal
(Scopoli, 1763)

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie spanners (GEOMETRIDAE)

gevlekte zomervlinder
Comibaena bajularia

scherphoekbandspanner
Euphyia unangulata

boterbloempje
Pseudopanthera macularia

bandstipspanner
Idaea degeneraria

rode dennenspanner
Hylaea fasciaria

wilgenspanner
Macaria artesiaria

alle soorten uit deze familie