geel spannertje Hydrelia flammeolaria

Familie

spanners (GEOMETRIDAE)

Zeldzaamheid

Vrij algemeen. Komt in bosachtige gebieden verspreid over het land voor. RL: kwetsbaar.

Rode lijst

kwetsbaar

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Half mei-eind augustus in één generatie; heel zelden een tweede generatie. De vlinders kunnen overdag gemakkelijk worden opgejaagd van lage takken van de waardplant. Ze komen op licht.

Levenscyclus

Rups: juli-september. De soort overwintert als pop in de strooisellaag.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Engelse naam

Small Yellow Wave

Duitse naam

Gelbgestreifter Erlenspanner

Franse naam

lÁcidalie jaunâtre , la Flammèche

Synoniemen

Hydrelia luteata, Larentia luteata, Cidaria luteata, Acidalia luteata

Meer

Toelichting Nederlandse naam

Deze spanner is klein en zowel de grondkleur als de tekening zijn geel in verschillende tinten.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Hydrelia: hudrelos is waterig. Dit is mogelijk een variatie op Hübner's thema (riviertjes en beekjes) op de vleugels van H. sylvata, de enige soort die Hübner in dit genus onderbracht.
flammeolaria: flammeolus is vlamgekleurd, van de oranjeachtige kleur op de vleugels.

Auteursnaam en jaartal

(Hufnagel, 1767)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 11-13 mm. Een opvallend spannertje met een lichtgele grondkleur, onregelmatige geelachtig bruine dwarslijnen en een kleine maar duidelijke middenstip op de voor- en achtervleugel. Op de voorvleugel zijn de buitenste dwarslijn, de golflijn en de achterrand in het midden vaak met elkaar verbonden door een lichtbruin balkje.

Gelijkende soorten vlinder

Zie de leverkleurige spanner (Euchoeca nebulata).

Gelijkende soorten rups

Bessentakvlinder (Eulithis mellinata), de jonge rups van de essenspanner (Ennomos fuscantaria) en de jonge rups van het geelblad (Ennomos quercinaria) .
N.B.: vergelijk behalve de uiterlijke kenmerken ook de tijd van het jaar waarin de rupsen voorkomen, het habitat en de waardplant(en).

Gelijkende soorten vlinder

Gelijkende soorten rups

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

Loofbossen, struwelen en met struiken begroeide rivieroevers.

Planten

Els, esdoorn en andere loofbomen.

Waardplant

Esdoorn
Acer

Els
Alnus

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie spanners (GEOMETRIDAE)

Alle soorten uit deze familie