geel spannertje Hydrelia flammeolaria

Familie
spanners (GEOMETRIDAE)
Onderfamilie
Larentiinae / Hydrelia flammeolaria
Groep
Nachtvlinder die nachtactief is
Hoe moeilijk te herkennen
(goed tot redelijk goed te determineren)
Zeldzaamheid

Vrij algemeen. Komt in bosachtige gebieden verspreid over het land voor. RL: kwetsbaar.

Rode lijst
kwetsbaar

Verspreiding
Vliegtijd
Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 11-13 mm. Een opvallend spannertje met een lichtgele grondkleur, onregelmatige geelachtig bruine dwarslijnen en een kleine maar duidelijke middenstip op de voor- en achtervleugel. Op de voorvleugel zijn de buitenste dwarslijn, de golflijn en de achterrand in het midden vaak met elkaar verbonden door een lichtbruin balkje.

Gelijkende soorten vlinder

Zie de leverkleurige spanner (Euchoeca nebulata).

leverkleurige spanner
Euchoeca nebulata
GEOMETRIDAE: Larentiinae

Gelijkende soorten rups

Bessentakvlinder (Eulithis mellinata), de jonge rups van de essenspanner (Ennomos fuscantaria) en de jonge rups van het geelblad (Ennomos quercinaria) .
N.B.: vergelijk behalve de uiterlijke kenmerken ook de tijd van het jaar waarin de rupsen voorkomen, het habitat en de waardplant(en).

geelblad
Ennomos quercinaria
GEOMETRIDAE: Larentiinae

bessentakvlinder
Eulithis mellinata
GEOMETRIDAE: Larentiinae

essenspanner
Ennomos fuscantaria
GEOMETRIDAE: Larentiinae

Vliegtijd en gedrag

Half mei-eind augustus in één generatie; heel zelden een tweede generatie. De vlinders kunnen overdag gemakkelijk worden opgejaagd van lage takken van de waardplant. Ze komen op licht.

Levenscyclus

Rups: juli-september. De soort overwintert als pop in de strooisellaag.

Waardplanten

Els, esdoorn en andere loofbomen.

Habitat

Loofbossen, struwelen en met struiken begroeide rivieroevers.

Zeldzaamheid

Vrij algemeen. Komt in bosachtige gebieden verspreid over het land voor. RL: kwetsbaar.

België

Vrij algemeen. Wijdverbreid in Vlaanderen, maar doorgaans waargenomen in lage aantallen. In Wallonië wijdverbreid in alle provincies.

Mondiaal

Van Spanje, West- en Midden-Europa inclusief Engeland oostwaarts tot Japan; in het noorden tot in Noord-Scandinavië en in het zuiden van Sicilië tot de Balkan.

Trend op lange en korte termijn
Onderstaande grafieken tonen de verandering in de talrijkheid van de soort in de loop van de tijd. De eerste grafiek geeft het verloop over de hele periode waarvan we waarnemingen hebben. Omdat de oude gegevens vaak niet erg nauwkeurig zijn (geen aantallen) en incompleet (nadruk op zeldzame soorten) wordt hier de presentie afgebeeld. De tweede grafiek laat het verloop zien van de prestatie van de soort in de laatste dertig jaar. Wat presentie en prestatie precies zijn, en hoe ze worden berekend kunt u lezen op de pagina De berekeningen.
Verspreiding in Nederland in vier perioden
Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.
voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - feb 2016
Engelse naam
Small Yellow Wave
Duitse naam
Gelbgestreifter Erlenspanner
Franse naam
lÁcidalie jaunâtre , la Flammèche
Synoniemen
Hydrelia luteata, Larentia luteata, Cidaria luteata, Acidalia luteata
Toelichting Nederlandse naam

Deze spanner is klein en zowel de grondkleur als de tekening zijn geel in verschillende tinten.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Hydrelia: hudrelos is waterig. Dit is mogelijk een variatie op Hübner's thema (riviertjes en beekjes) op de vleugels van H. sylvata, de enige soort die Hübner in dit genus onderbracht.
flammeolaria: flammeolus is vlamgekleurd, van de oranjeachtige kleur op de vleugels.

Auteursnaam en jaartal
(Hufnagel, 1767)

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie spanners (GEOMETRIDAE)

kornoeljespanner
Asthena anseraria

witvlekbosrankspanner
Melanthia procellata

gele kustspanner
Aspitates ochrearia

witvlekspikkelspanner
Parectropis similaria

bruinbandspanner
Scotopteryx chenopodiata

geringde spikkelspanner
Cleora cinctaria

alle soorten uit deze familie