moeras-w-uil Lacanobia splendens

Familie

uilen (NOCTUIDAE)

Zeldzaamheid

Zeldzaam. Komt vooral voor in de laagveengebieden in de westelijke helft van het land, Friesland en Noordwest-Overijssel, en kan op sommige vliegplaatsen vrij talrijk kan zijn. RL: bedreigd.

Rode lijst

bedreigd

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Begin mei-eind augustus in één, soms twee generaties. De vlinders komen zowel op licht als op smeer en bezoeken bloemen.

Levenscyclus

Rups: mei-september. De soort overwintert als pop in een cocon in de grond.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Duitse naam

Feuchtwiesen-Kräutereule

Synoniemen

Hadena splendens, Diataraxia splendens, Mamestra splendens

Meer

Toelichting Nederlandse naam

De w-uilen zijn Lacanobia-soorten en hebben tegen de achterrand van de voorvleugel een duidelijke w.
Deze w-uil echter heeft geen w maar is wel een Lacanobia. Deze soort heeft moerassen en andere vochtige gebieden als habitat.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Lacanobia: een foute schrijfwijze van lachanobia; lakhana is groenten en bioo is leven. Het oorspronkelijke genus was uitgebreider en omvatte ook een aantal groente-eters, zoals M. brassicae.

Auteursnaam en jaartal

(Hübner, 1808)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 17-20 mm. In tegenstelling tot de andere Lacanobia-soorten valt de W in de fijne geel- tot grijsachtige golflijn vaak niet erg op. De grondkleur van de voorvleugel is warmbruin, meestal met een vrij zware rood- tot rozeachtig bruine bestuiving; doorgaans is een duidelijke dunne middenschaduw aanwezig. De niervlek is meestal witachtig gevuld. De doorgaans zwakke centrale dwarslijnen zijn enigszins getand. Langs de binnenzijde van de golflijn ligt een donkere schaduw die gevolgd wordt door een vrij brede lichte zone.

Gelijkende soorten vlinder

Zie de groente-uil (L. oleracea).

Gelijkende soorten rups

Variabele w-uil (Lacanobia suasa) en groente-uil (Lacanobia oleracea).
N.B.: vergelijk behalve de uiterlijke kenmerken ook de tijd van het jaar waarin de rupsen voorkomen, het habitat en de waardplant(en).

Gelijkende soorten vlinder

Gelijkende soorten rups

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

Moerassen en laagveengebieden.

Planten

Diverse moerasplanten, waaronder vooral moerasvaren en bitterzoet. Ook heelblaadje, zuring en wederik.

Waardplant

Wederik
Lysimachia

Heelblaadje
Pulicaria

Zuring
Rumex

Nachtschade
Solanum

Moerasvaren
Thelypteris

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie uilen (NOCTUIDAE)

Alle soorten uit deze familie